Uudistumisesta vauhtia akateemisiin tuloksiin – Vaasan yliopiston vuosi 2018

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto menestyi vuonna 2018 hyvin. Tutkintotavoitteet ylitettiin ja määrätietoinen strategian noudattaminen näkyi tutkimuksen laadussa. Yliopisto investoi viime vuonna voimakkaasti uudistumiseen ja tutkimukseen. Hyvän kulujen hallinnan ansiosta yliopiston operatiivinen tulos oli selvästi suunniteltua parempi.

Kauppatieteisiin, tekniikkaan, hallinto- ja viestintätieteisiin profiloitunut yliopisto aloitti vuoden 2018 mittavalla rakennemuutoksella. Vanhojen tiedekuntien sijaan yliopistolla on nyt neljä akateemista yksikköä: johtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi ja viestintä sekä tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Yliopisto investoi lisäksi tutkimustoiminnan kehittämiseen käynnistämällä energian ja kestävän kehityksen VEBIC-tutkimusalustan lisäksi kaksi uutta tutkimusalustaa: innovaatioihin ja yrittäjyyteen keskittyneen Innovation and Entrepreneurship InnoLabin sekä digitaalisen talouden Digital Economy -alustan. Tutkimukseen panostettiin palkkaamalla uusia tutkijoita professuuriin tähtääville tenure track -urapoluille.

Tuloksellista tutkintokoulutusta

Tutkintojen määrä kasvoi sekä alemmissa että ylemmissä korkeakoulututkinnoissa. Maisteri- ja diplomi-insinööritutkintoja suoritettiin 544, kun vuotta aiemmin valmistuneita oli 537. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin 536 ja tohtorintutkintoja 20.

Yliopisto kasvatti vetovoimaisuuttaan. Kandidaattiohjelmien hakijamäärä kasvoi lähes 10 prosenttia  ja suomenkielisten maisteriohjelmien noin 15 prosenttia. Uuteen, ICT-alan Digitaalinen kehittäminen -maisteriohjelmaan tuli ennätykselliset 314 hakemusta. Ohjelma on ensimmäinen Vaasan yliopiston koulutusohjelma, joka on suoritettavissa täysin etäopintoina.

Huippujulkaisujen määrä kasvussa

Vuonna 2018 korkeimpien Julkaisufoorumiluokituksen (Jufo) saaneiden julkaisujen määrä kasvoi 65 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna, mikä kertoo korkeatasoisen tutkimustoiminnan kasvusta.

Tohtoritutkintojen määrä ylitti tavoitteen jo viidettä vuotta peräkkäin ja tohtoriopintoihin hakeneiden määrä oli ennätyslukemissa. Täydentävän tutkimusrahoituksen osuus on viime vuosina kehittynyt kohti tavoitetasoa. Erityisesti EU-rahoituksen hankintaan on panostettu kaikilla aloilla.

Yliopisto onnistui kustannusten hallinnassa

Vaasan yliopiston valtionrahoitus pysyi vuonna 2018 lähes edellisvuotisissa lukemissa. Myös yliopiston ulkopuolinen rahoitus pysyi kohtuullisella tasolla, vaikka laskikin vuoteen 2017 verrattuna.

Yliopisto investoi vuonna 2018 uudistumiseen ja tutkimukseen. Talousarvio suunniteltiin tämän vuoksi selkeästi alijäämäiseksi.  Yliopiston varsinaisen toiminnan tulos muodostui kuitenkin arvioitua paremmaksi eli noin 0,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä johtuu hyvästä kulujen hallinnasta. Realisoituneet sijoitustoiminnan tuotot ja kulut huomioiden yliopiston tulos oli 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Aiempina vuosina yliopistojen realisoitumaton sijoitustoiminta eli sijoitussalkkujen markkina-arvo on kirjattu yliopistojen taseeseen. Uuden ohjeistuksen mukaan yliopistojen sijoitusvarallisuuden realisoitumattomat arvonmuutokset kirjataan vuodesta 2018 lähtien tulokseen. Tämä aiheuttaa sen, että pörssikurssien heilunta vaikuttaa yliopistojen tuloslukuihin.  Kun otetaan huomioon realisoitumaton sijoitustoiminta, yliopiston koko vuoden tulos heikkeni vuodenvaihteen huonon markkinatilanteen vuoksi ja oli 2,2 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Vastuullista sijoitustoimintaa

Sijoitusvuosi 2018 oli haasteellinen ja päättyi markkinoiden notkahtamiseen ja sijoitusten negatiiviseen tuottoon. Pitkällä aikavälillä yliopiston sijoitusten tuotto on ylittänyt tavoitellun (viiden prosentin) vuotuisen tuottoprosentin.

Yliopiston sijoitusvarallisuus on sijoitettu hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisella tavalla, jossa on huomioitu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Yliopiston vuosikertomus verkossa:

Lisätietoja:

Rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto, jari.kuusisto(at)uwasa.fi, puh. 029 449 8291

Talousjohtaja Harri Salmela, Vaasan yliopisto, harri.salmela(at)uwasa.fi, puh. 029 449 8590 (talouteen liittyvät kysymykset)

Mitä mieltä olit jutusta?