Uudet opiskelijat valittu

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston uudet opiskelijat on valittu. Yliopistoon otetaan kesän päävalinnoissa yhteensä 555 uutta opiskelijaa. Aloituspaikkoja on kauppatieteellisellä alalla 260, humanistisella alalla 160, hallintotieteissä 75 ja teknillisellä alalla 60.

Opiskelijat aloittavat uudistetuissa koulutusohjelmissa. Opintojen alussa suoritetaan koulutusalan yhteisiä opintoja, ja tarkempi suuntautuminen valitaan myöhemmin opiskelun edetessä. Suurin kehittämistyö on tehty hallintotieteiden ja humanistisen alan koulutusohjelmissa, joissa entisten 11 pääaineen sijaan haettiin nyt neljään kandidaattiohjelmaan.

Tavoitelluimpia opiskelupaikkoja ovat edellisten vuosien tapaan kauppatieteet ja hallintotieteet. Suurin osa Vaasan yliopistoon hyväksytyistä uusista opiskelijoista on kotoisin Pohjanmaan maakunnista. Toiseksi eniten opiskelijoita tulee Uudeltamaalta ja kolmanneksi eniten Pirkanmaalta.

Yliopistoon on jo aikaisemmin keväällä järjestetyissä erillisvalinnoissa hyväksytty uusia opiskelijoita ilman valintakoetta aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella ja avoimen yliopiston opintojen perusteella. Erillisvalinnoissa hakevien määrä on viime vuosina noussut selvästi. Näissä valinnoissa haki 757 henkilöä ja heistä hyväksyttiin yhteensä 225. Suoraan maisterivaiheen koulutusohjelmiin hyväksytyillä on jo suoritettuna alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.

Kaikille valintakokeeseen osallistuneille hakijoille on lähetetty tieto valinnan tuloksesta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 31.7. mennessä ottavatko he paikan vastaan. Kesän valinnoissa opiskelupaikan saaneiden nimet on julkaistu yliopiston verkkosivuilla osoitteesta /hakeminen/.

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa yliopistolla 29.8. Lukuvuoden 2012–2013 avajaisia vietetään 3.9.

Mitä mieltä olit jutusta?