Uudesta EU:n ohjelmasta tuntuva rahoitus Vaasan yliopiston hankkeelle

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston energiatekniikan professori Seppo Niemen HERCULES-2 hanke on ensimmäinen hanke Vaasan yliopistossa, joka on saanut ison rahoituksen EU:n uudesta Horisontti 2020 -ohjelmasta.
– Vaasan yliopisto saa 1,5 miljoonaa euroa EU-rahoitusta projektille, sanoo professori Niemi Vaasan yliopiston Research News -julkaisussa.
HERCULES-2 on ensimmäinen hanke, jonka kokeellista tutkimusta tullaan tekemään Vaasan Palosaarelle rakentuvassa energialaboratoriossa.

HERCULES-2 on kahden suuren eurooppalaisen moottorivalmistajan Wärtsilän ja MAN Diesel & Turbon yhteishanke, jossa on Vaasan yliopiston lisäksi mukana muita yrityksiä kuten Dinex Ecocat ja useita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. EU-rahoitus koko hankkeelle on yhteensä 16,8 miljoonaa euroa. Vaasan yliopistossa HERCULES-2 -hanke sijoittuu Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmään.

Vaasan yliopistolla on ollut pitkäaikaista yhteistyötä hankkeeseen osallistuvien yritysten kuten Wärtsilän ja Dinex Ecocatin kanssa.

Parempi polttoainejoustava laivamoottori

HERCULES-2 -projektissa tavoitteena on kehittää polttoainejoustava laivamoottori, joka mukautuisi parhaalla mahdollisella tavalla toimintaympäristöönsä. Hanke on kolmivuotinen.

– Polttoainejoustavuuden parantaminen, modernien ohjausjärjestelmien kehittäminen ja päästöjen merkittävä vähentäminen lähelle nollatasoa, Niemi luettelee.

Isona tavoitteena on Niemen mukaan turvata suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyky.

Ensimmäiset kokeelliset tutkimukset energialaboratoriossa

Professori Seppo Niemen mukaan HERCULES-2 -projekti on ensimmäinen projekti, joka tulee tekemään kokeellista tutkimusta Vaasan Palosaarelle rakentuvassa energialaboratoriossa.

Vaasan yliopisto päätti kesän alussa investoida energialaboratorioon. Kyseessä on noin neljän miljoonan euron perusinvestointi koneisiin ja laitteisiin sekä tutkimusympäristön luomiseen, josta Tekes-rahoitus kattaa noin kolme miljoonaa. Loppuosuus tulee yritysrahoituksesta ja yliopiston strategisesta rahoituksesta. Wolffintielle rakentuvaan uudisrakennukseen tulee sekä polttomoottorilaboratorio että polttoainelaboratorio.

Niemen mukaan HERCULES-2 on hieno mahdollisuus Vaasan yliopistolle.

– Haluan kiittää yrityksiä pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja luottamuksesta meihin.

Projektissa tulee työskentelemään useita Vaasan yliopiston tutkijoita ja tavoitteena on edistää myös väitöskirjojen tekemistä.

Horisontti 2020:n tavoitteena Euroopan talouskasvu

EU:n Horisontti 2020 -ohjelma rahoittaa eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita. Ohjelma on kestoltaan seitsenvuotinen ja sen budjetti on yhteensä liki 80 miljardia euroa. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailuasemaa.

Euroopan komission mukaan ohjelma panostaa kolmeen avainalueeseen: huipputason tieteeseen, teollisuuden johtoasemaan ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

– Tavoitteena on, että Eurooppa tuottaa maailmanluokan tiedettä ja tekniikkaa, jotka edistävät talouskasvua, ohjelman esitteessä kerrotaan.

Mitä mieltä olit jutusta?