Useita apurahoja ja lahjoituksia korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja hankkeisiin Pohjanmaalla

Apurahan saajia Nississä
Vaasan yliopistosäätiön, Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastojen sekä Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimien Vaasan kauppakamariosaston rahastojen apurahoja, avustuksia ja lahjoituksia jaettiin tiedekirjasto Tritoniassa pidetyssä tilaisuudessa torstaina 21. huhtikuuta 2022. Vaasan yliopisto sai tilaisuudessa 10 000 euron lahjoituksen varainhankintakampanjaansa Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastosta.

Vaasan yliopistosäätiön apurahat

Vaasan yliopistosäätiö sai 32 hakemusta. Säätiö myönsi lukuvuodelle 2022–2023 yhden yhdeksän kuukauden, kaksi kuuden kuukauden ja yhden kolmen kuukauden apurahan.

Image
  • Alesha Serada, Tools for Value Creation and Price Negotiation on the Blockchain-Based Marketplace (18 000 euroa)
  • Roman Filenko, Determinants of International Joint Ventures Termination Mode Choice and Parent Firms' Value Creation (12 000 euroa)
    Hussain Sarwar Khan, Artificial Intelligence Aided Control for Power Converter Applications (12 000 euroa)
  • Satu Rantakokko, Laajennettu todellisuus teknisten ohjeiden välittäjänä (6 000 euroa)

Vuonna 1961 perustettu Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Merkittävän osan tutkimukseen suunnatusta tuesta muodostavat tutkielmaa tai jatkotutkimusta tekeville opiskelijoille myönnetyt apurahat.

Vaasan kauppakamariosaston rahastot

Pohjanmaan kauppakamari ja sitä myötä sen edustama alueen yrityselämä on merkittävä koulutuksen tukija. Pohjanmaan kauppakamarin Vaasan kauppakamariosaston hallinnoimista rahastoista jaettiin apurahoja erilaisille hankkeille, joista suurimmat apurahat saivat Åbo Akademi Vaasan diplomi-insinöörikoulutuksen kehittämiseen (10 000 euroa), Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kaksikieliseen juristikoulutukseen (5 000 euroa), Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu insinööriopiskelijoiden tandem-kielihankkeeseen (3 000 euroa). Lisäksi Nuori yrittäjyys ry:n Pohjanmaan aluetoimistolle myönnettiin toimintatukea (2 000 euroa).

Kaikkiaan apurahoja jaettiin 15 kappaletta yhteensä 29 800 euroa. Lista kaikista apurahan saajista löytyy Pohjanmaan kauppakamarin sivuilta: Apurahat

Image

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastosta jaettiin apurahoja yhteensä 103 000 euroa. Vaasan yliopisto sai rahastosta 10 000 euron lahjoituksen varainhankintakampanjaansa. Myös Svenska Handelshögskolan sai 10 000 euron lahjoituksen varainhankintaansa. Yliopistojen pääomaan tehdyt lahjoitukset oikeuttavat valtion vastinrahaan.

Vaasan yliopisto sai myös 5000 euron lahjoituksen Nordic Energy Storage -tapahtuman järjestämiseen. Svenska Handelshögskolan sai puolestaan 10 000 euron lahjoituksen Ecosystem Strategy Labille.

Muita isoimpia apurahoja olivat seuraavat: Helsingin yliopisto sai 11 000 euroa juristikoulutukseen Vaasassa ja Åbo Akademi sai 10 000 euroa maisteriohjelmaan Vaasassa ja 10 000 euroa hyvinvointialan professuuriin. Lisäksi Österbottens Svenska Lantbrukssällskap sai 10 000 euroa Framgång med människor FRAMME-hankkeeseen.

Apurahoja myönnettiin yhteensä 16 kappaletta. Kaikki lahjoitusrahastoista myönnetyt avustukset löytyvät säätiön kotisivuilta: www.gustafsvanljung.fi.

Vaasassa asunut ja vaikuttanut kauppias Gustaf Svanljung kirjoitti testamentissaan, että säätiön tuotto käytetään ”edistämään kaupankäyntiä, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, kuitenkaan ei osuustoiminnan hyväksi”.

Image
Image
Mitä mieltä olit jutusta?