Urapalveluiden opintojaksot keväällä 2022

Uutisen oletuskuva
Urapalvelut järjestää keväällä akateemisten työelämätaitojen kehittämiseen liittyviä opintojaksoja. Joillekin opintojaksoille on voinut ilmottautua jo syksyllä ja joissakin on ilmoittautuminen nyt avattu. Opintojaksojen lisäksi huhti-toukokuussa järjestetään "Elämä valmistumisen jälkeen" -työpaja.

Oman osaamisen markkinointi ja työnhaku OPIS0140, 2 op
Opintojaksosta järjestetään myös toinen toteutus tänä lukuvuonna. Kurssi on verkkokurssi ja se toteutetaan yhteistyössä Lifeworksin kanssa. Opintojakso on itsenäisesti 28.2.-27.3. välisenä aikana suoritettava toteutus. Sitovat ilmoittautumiset 24.2. mennessä Lifeworksin lomakkeella: https://lp.mps.fi/vaasan-yliopisto-opis0140-oman-osaamisen-markkinointi-ja-tyonhaku. Maksimiosallistujamäärä on 40.

Portfolio OPIS0160, 1 op
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina 7.-27.2.2022 yhteistyössä Lifeworksin kanssa. Sitovat ilmoittautumiset  3.2. mennessä Lifeworksin lomakkeella: https://lp.mps.fi/vaasan-yliopisto-opis0160-portfolio. Maksimiosallistujamäärä on 40. Opintojaksoa suositellaan erityisesti viestinnän opiskelijoille.

Itsensä työllistäminen OPIS0170, 1op
Opintojakso järjestetään huhtikuun loppupuolella lähi-/etäopetuksena 4 h. Ilmoittautuminen avataan Peppiin heti, kun tarkka päivä on selvillä.

Oman osaamisen tunnistaminen OPIS0200, 2 op
Tästä jaksosta järjestetään kaksi ryhmää, joista R1 on täynnä ja R2 on tarkoitettu vain Osaamispääoma ja itsensä johtaminen uudistuvassa työelämässä JOHT2038 -opintojakson (5 op) suorittajille. Se on osa Työelämävalmiudet uudistuvan, hajautuneen ja digitaalisen työn kontekstissa -opintokokonaisuutta. Jälkimmäiseen ilmoittaudutaan Pepissä JOHT2038-koodilla. Ryhmässä on vielä tilaa.

HUOM! Kevään 2022 koulutusalakohtaisista urapalveluiden järjestämistä opintojaksoista (kauppatiede ja tekniikka) on lähetetty erilliset tiedotteet opiskelijoiden sähköpostiin ennen joulua. Viestinnän alan Työmarkkinatietous -opintojakson (OPIS0081) aikataulu ei ole vielä selvillä, mutta se järjestetään kevään aikana.

Lisätietoja opintojaksojen sisällöistä on opinto-oppaassa.

Tiedustelut: sunna.vainiomaa@uwasa.fi tai urapalvelut@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?