Työssä saa viihtyä

Susanna Kultalahti
Siitä lähtien kun Susanna Kultalahti julkaisi väitöskirjansa millenniaaleista työelämässä neljä vuotta sitten, hän on kiertänyt puhumassa aiheesta. Iso muutos kiinnostaa niin HR-ammattilaisia ja esimiehiä kuin opettajia ja poliisejakin. Kultalahti kutsuttiin pitämään myös TedX puhe Y-sukupolvesta.

– Murros on iso, sillä uusille sukupolville työ ei ole koko elämä. Aiemmat sukupolvet odottivat eläkkeelle pääsyä, jotta voivat toteuttaa unelmiaan. Nyt merkityksellisyyttä haetaan myös työn ulkopuolelta koko ajan.

Millenniaaleiksi kutsutaan Y-sukupolvea, joka on syntynyt vuosina 1980–95, eli he ovat nyt 25–40-vuotiaita. Kultalahden väitöskirjan aineisto sisälsi tuhat tarinaa 252 Y-sukupolvelaiselta.

– Monesti nuoria työntekijöitä moititaan siitä, että he eivät ole sitoutuneita organisaatioon. Kuinka he voisivat ollakaan? Heidän aikanaan työt ovat olleet epävarmoja ja pirstaleisia, joten he eivät ole tottuneet pysyvään työpaikkaan, johtamisen tutkijatohtori Kultalahti sanoo.

Organisaation sijaan Y-sukupolven työntekijät voivat sitoutua esimieheen, työkavereihin tai asiantuntijana kehittymiseen. Tällöin millenniaali voidaan saada sitoutettua organisaatioon kuin huomaamatta.

– Millenniaalit voivat olla haastavia alaisia, sillä heillä on hyvin paljon odotuksia esimiestä kohtaan, ja tämän täytyy teoillaan ansaita heidän arvostuksensa.

Kultalahden mukaan esimiehen odotetaan olevan valmentaja, joka auttaa Y-sukupolvelaista paitsi nykyisessä työssä, myös koko työuralla.

– Y-sukupolvelainen haluaa, että esimies tuntee työntekijänsä ja tietää, miten tavoitteisiin päästään. Suhde on molemminpuolinen, molempien tulee panostaa siihen.

Väitöstutkimuksen mukaan millenniaalit arvostavat hyvää ilmapiiriä ja sosiaalisia suhteita työpaikalla. He haluavat mieluiten työyhteisön, jossa saa olla oma itsensä. Työn odotetaan olevan joustavaa ajan, paikan ja työmenetelmien suhteen.

– Väitöskirjani nimi on suoraan yhdestä vastauksesta: Onpa kivaa olla töissä. Tämä kuvaa sitä, miten työn täytyy olla mielekästä ja työpaikalla voi viihtyä. Jos näin ei ole, millenniaalit ovat taipuvaisia vaihtamaan työpaikkaa.

Kultalahti jatkaa tutkimusta työelämästä eri sukupolvien näkökulmasta.

– Minua kiinnostaa eri-ikäisyys ja sukupolvet. Aion tutkia tarkemmin sitä, miten sukupolvien välisiä kokemuksia voisi jakaa ja ennakkoluuloja purkaa työpaikoilla. Esimerkiksi mentorointi ja kummitoiminta ovat keinoja tuoda eri sukupolvet yhteen. Avoimesti asioihin suhtautuminen on todella tärkeätä.

Mitä mieltä olit jutusta?