Työelämä kulkee opiskelujen rinnalla

Vaasan yliopiston opiskelijoita. Kuva: Mikko Käkelä
Vaasan yliopistossa työelämä on läsnä opiskelijoiden arjessa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen.

Monet työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät yliopisto-opintojen aikana huomaamatta: sosiaaliset taidot paranevat ryhmätöiden parissa, järjestötoiminta kirkastaa projektinhallintataitoja ja taito jäsennellä isoja asiakokonaisuuksia kasvaa opinnäytetyötä kirjoittaessa. Luentosalien ja kampuksen ulkopuolella tarvittavat taidot harjaantuvat käytännön äärellä työharjoitteluissa ja kesätöissä.

Vaasan yliopiston urapalvelut tukevat opiskelijoiden työelämävalmiuksia muun muassa tarjoamalla yksilöllistä uraohjausta ja sparrausta esimerkiksi työhakemuksien tekoon tai työhaastatteluihin valmistumisessa.

– Opiskelijat tarvitsevat eniten apua oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa ja sanoittamisessa, mikä on edellytys onnistuneelle työnhaulle. Kun tuntee itsensä, niin tietää, mitä tarjoaa työnantajalle ja millaiseen työhön sopii, urapalveluiden asiantuntija Sunna Vainiomaa kertoo.

Yksilöllisen ohjauksen lisäksi opiskelijoille tarjotaan työelämävalmiuksiin liittyviä opintojaksoja ja työpajoja, joiden tavoitteena on kehittää erilaisia työelämässä tarvittavia pääomia. Esimerkiksi identiteettipääoma tarkoittaa omien arvojen ja tavoitteiden tiedostamista ja psykologinen pääoma taas valmiutta joustavuuteen, jatkuvaan oppimiseen sekä asennetta työelämän muutosten hyväksymiseen.

Alumneilta oivalluksia työelämän edellytyksistä

Työelämään valmistautuminen – tai pikemminkin sen rinnakkaisuus opinnoissa näkyy myös tutkintojen alakohtaisilla opintojaksoilla. Aiheina opintojaksoilla on oman osaamisen tunnistaminen ja sen markkinointi, työn- haku, työmarkkinatietous sekä portfolion tekeminen ja itsensä työllistäminen.

Viestintätieteiden yliopisto-opettaja Suvi Isohellan tekemän lisensiaattitutkimuksen mukaan työelämä edellyttää korkeakoulutetuilta analyyttis-menetelmällisten ja viestintätaitojen lisäksi yhteistoiminnallisia taitoja, kuten liiketoiminnallista ajattelua ja toimintaa sekä projektinhallinta-, vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Työelämä ei välttämättä enää tunne maiden välisiä rajoja, joten kulttuurienvälistä ymmärrystä tarvitaan.

– Yliopistollinen koulutus ylipäätään antaa mielestäni erinomaiset työelämävalmiudet: kriittisen ajattelun taidot, ongelmanratkaisu- ja analyysitaidot, tiedonhankinnan taidot sekä viestintätaidot äidinkielellä ja muilla kielillä, Isohella kertoo.

Vainiomaa ja Isohella kokevat, että suurin osa työelämään valmistelevista tekijöistä on huomioitu erinomaisesti Vaasan yliopistossa. Esimerkiksi liiketoimintaosaamista on jokaisen opiskelijan tutkinnossa alasta riippumatta.

Uutena avauksena Vaasan yliopisto aloittaa oman mentorointiohjelman, jossa alumnit toimivat mentoreina opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Haku ohjelmaan on maaliskuussa ja tavoitteena on alkuvaiheessa aloittaa kymmenellä mentori-aktori-parilla. Varsinainen ohjelma käynnistyy kesän jälkeen.

– Tavoitteena on win-win-tilanne, jossa opiskelija saa työelämäkontakteja sekä oivalluksia työelämän edellytyksistä ja alumni uusia näkökulmia omaan työhönsä, Vainiomaa kertoo.

Teksti TIIA ALKKIOMÄKI, kuva MIKKO KÄKELÄ
Mitä mieltä olit jutusta?