Työelämä asettaa monenlaisia vaatimuksia tekniselle viestijälle

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston viestintätieteiden yliopisto-opettaja Suvi Isohellan lisensiaatintutkimus selvittää työelämän edellyttämiä vaatimuksia suomalaisesta teknisen viestinnän yliopistokoulutuksesta valmistuneiden näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan työelämässä tekniseltä viestijältä edellytetään laaja-alaisia viestinnällisiä ja välineellisiä taitoja, kuten sisällöntuotanto ja -hallintataitoja, kielitaitoa sekä yhteistyötaitoja erilaisissa tilanteissa sekä toimintaympäristöjen tuntemusta, kuten kykyä ymmärtää teknologiaa ja hallita projekteja.

Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen toimintaan, kuten kykyä osata erottaa olennainen epäolennaisesta ja laittaa asiat tärkeysjärjestykseen, omaksua nopeasti uusia asioita, kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä.

Tutkimuksen perusteella teknisestä viestinnästä muodostui kuva dynaamisena ja eteenpäin suuntautuvana alana, jossa toiminta ja sen toteuttajat, tekniset viestijät, nousevat keskeisiksi. Teknisessä viestinnässä on kyse tiedon käsittelystä: teknistä tietoa suunnitellaan, tuotetaan ja välitetään eri tavoin erilaisille kohderyhmille.

– Tieto- ja viestintätekniikka erilaisine sovelluksineen ulottuu monille elämän osa-alueille, arkipäivä on teknistynyt. Teknisten laitteiden toimintaan liittyy monenlaisia ohjeita: painettuja ohjeita, suullisia neuvoja, videonpätkiä, www-sivustoja, Suvi Isohella selittää.

Viime vuosien nopea tieto- ja viestintätekninen kehitys on muuttanut työtä ja sen tekemistapoja erityisesti tietotyön ytimessä olevilla aloilla, kuten teknisessä viestinnässä. Keskustelu työelämän edellyttämistä vaatimuksista eli kvalifikaatioista on vilkastunut.

– Tutkimukseni auttaa tunnistamaan työelämän vaatimuksia. Tuloksista on hyötyä myös teknisen viestinnän yliopistollisen koulutuksen kehittämiselle, esimerkiksi koulutuksen suunnittelijat voivat hyödyntää tutkimustietoa päätöstensä tukena, kertoo Isohella.

Teknisen viestinnän koulutuksesta valmistuneiden näkemyksiä Isohella selvitti kyselyllä, jonka kohderyhmänä olivat Vaasan yliopiston Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneet.

FM Suvi Isohellan viestintätieteiden alaan kuuluva lisensiaatintutkimus tarkastettiin 6.6.2011 Vaasan yliopistossa.

Mitä mieltä olit jutusta?