Tutkimushanke tarkastelee lasten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta perusopetuksessa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston julkisoikeuden yksikkö toteuttaa vuosina 2011–2013 Lasten oikeudet ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa -tutkimushankkeen, jossa tavoitteena on selvittää oikeudellisesta näkökulmasta erilaisia perusopetukseen liittyviä ongelmatilanteita.

Kunnallisalan kehittämissäätiö tukee hanketta 80 000 eurolla. Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus jakoi kokouksessaan 10.6.2011 rahoitusta myös kahdelle muulle hankkeelle ja myönsi kuudelletoista kuntatutkijalle apurahan. Hankkeen johtajana toimii hallintotieteiden tohtori Niina Mäntylä.

– Milloin opettajien lomautukset tai vaikkapa kouluverkkoratkaisut ovat lainmukaisia, miten uskontoon tai monikulttuurisuuskysymyksiin tulee suhtautua, entä miten lasten perus- ja ihmisoikeudet näissä erilaisissa tilanteissa toteutetaan ja kuka lapsen etua oikein valvoo koulumaailmassa, pohtii Mäntylä.

Hankkeen tavoitteena on tutkia voimassa olevaa oikeutta ja tuoda tietoa lainsäädännön muutostarpeista lasten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ottaako nykyinen lainsäädäntö opetusasioissa riittävästi lapsen edun huomioon – vai tuhoaako tehokkuus laadun?

– Oikeudellisessa tutkimuksessa koulumaailma on jäänyt pitkään vaille huomiota, vaikka aihealue on täynnä tärkeitä, oppilaita voimakkaasti henkilökohtaisesti koskettavia kysymyksiä. Tutkimushanke tulee nyt vastaamaan tähän tarpeeseen, Niina Mäntylä toteaa.

Vaasan yliopiston julkisoikeuden yksikkö

Mitä mieltä olit jutusta?