Tutkimushanke hakee vaihtoehtoja Leader-toimintatavan virtaviivaistamiseen

Uutisen oletuskuva
Julkisjohtamisen yksikkö toteuttaa kuuden EU-maan vertailututkimushankkeen, jossa selvitetään erilaisia vaihtoehtoja Euroopan Unionin rahoittaman Leader-toimintatavan kehittämiseen.

– Suomen Leader-ohjelmaa on kritisoitu raskaaksi ja byrokraattiseksi. Uuden ohjelmakauden (2014–2020) suunnittelun käynnistyttyä on tarpeellista selvittää, miten hallinnointia voitaisiin keventää ja virtaviivaistaa, kertoo tutkimushankkeen vetäjä, HTT Olli-Pekka Viinamäki.

Maaseudun elinvoimaisuuden elvyttämiseen tähtäävän Leader-ohjelman tavoitteena on löytää uusia tapoja maaseudun asukkaiden ja yritysten sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantamiseen.

Tutkimushankkeessa kerätään laaja vertailuaineisto kyselyillä ja asiantuntijahaastatteluilla kuudesta maasta: Hollannista, Irlannista, Itävallasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Virosta.

Tutkimushanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriön Maaseudun kehittämisrahasto (MAKERA).

Mitä mieltä olit jutusta?