Tutkimus: Ylikansallinen oppiminen uusi aluekehittämisen väline

Uutisen oletuskuva
Tutkimus osoittaa, että aluekehittämisessä voidaan oppia etsimällä, analysoimalla ja soveltamalla muiden alueiden ja maiden hyviä käytäntöjä. Nykyisessä monikeskuksisessa maailmassa ei ole enää yhtä taloudellista tai ideologista suurvaltaa, jota muiden kannattaisi suoraan jäljitellä. Tällaisessa maailmassa niin valtiot, alueet kuin alueyhteisötkin voivat oppia toistensa hyvistä käytännöistä tasa-arvoisesti.

 

Usein myös kansalliset innovaatiojärjestelmät ovat tehottomia, kun yhä useammat taloudelliset toiminnat organisoituvat globaaleiksi arvoketjuiksi. Tämä on lisännyt ylikansallisten oppimisstrategioiden kysyntää.

– Hyvä käytäntö on erillinen kokonaisuus, kuten yksikkö, prosessi tai verkosto, joka tuo jotain uutta tutkimuspaikkakunnan kehitykseen, esimerkiksi parantaa asukkaiden elinoloja ja hyvinvointia, yritysten innovaatiotoimintaa tai paikkakunnan toimijoiden oppimiskykyä. Sen vaikutuksia voidaan mitata tai arvioida. Hyviä käytäntöjä voidaan myös analysoida ja verrata luomalla tarinoita niiden tapahtumista, toiminnoista, strategioista, politiikasta ja menetelmistä, selittää professori Seija Virkkala.

Oppimisseminaareilla osaaminen kasvuun

Tutkimuksen mukaan muiden alueiden hyviä käytäntöjä voidaan käyttää oman alueen toimijoiden oppimisen perustana. Hyvien käytäntöjen analyysi merkitsee jatkuvaa oppimista ja sen pohtimista, tehdäänkö paikkakunnalla asioita samalla tavalla, tehdäänkö niitä oikein ja miten päätetään, mikä on oikein.

– Parhaiten tämä tapahtuu oppimisseminaareissa, joissa arvioidaan toisen alueen hyvää käytäntöä ja mietitään, mitä siitä voi oppia omalla alueella. Tällöin voidaan hyödyntää vertaisarvioinnin ja suoran demokratian periaatteita. Hyvien käytäntöjen etsiminen, vertailu, analyysi ja kääntäminen alueelle sopiviksi parantavat alueyhteisöjen oppimisvalmiuksia, Virkkala kertoo.

Tulokset esiin kansainvälisessä julkaisussa

Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden sekä ulkomaalaisten asiantuntijoiden kirjoittama ja tutkimusjohtaja Åge Mariussenin sekä Seija Virkkalan toimittama kirja Learning Transnational Learning esittää teorioita ja menetelmiä, jotka laajentavat ylikansallisen oppimisen kenttää aluekehittämiseen.

Kirja sisältää pohjoismaisia esimerkkejä teollisuuden ja oppilaitosten yhteistyöstä, matkailusta sekä paikallisesta hallinnosta. Kirja on julkaistu sarjassa Routledge Studies in Human Geography http://www.routledge.com/books/details/9780415539890/

Mitä mieltä olit jutusta?