Tutkijatohtori Mikko Pakkaselle Akatemialta rahoitusta kolmeksi vuodeksi

Uutisen oletuskuva
Suomen Akatemia on myöntänyt 277 000 euroa Vaasan yliopiston tutkijatohtori Mikko Pakkaselle, joka tarkastelee Ambit-prosesseja ja niiden sovelluksia energian hintojen mallinnuksessa.

Ambit-prosessit ovat ajassa eteneviä satunnaisilmiöitä kuvaavia todennäköisyysmalleja. Ambit-prosesseilla voidaan erityisesti luonnehtia satunnaisheilahtelujen suuruusluokassa ilmenevää vaihtelua, eli volatiliteettia.

– Energian, erityisesti sähkön, hinnassa esiintyy voimakkaita muutoksia ja piikkejä johtuen rajallisesta tarjonnasta ja heilahtelevasta kysynnästä. Ambit-prosesseja voidaankin luontevasti käyttää tällaisten ilmiöiden kuvaamiseen. Energian hintojen ohella ambit-prosesseilla voidaan mallintaa esimerkiksi turbulenssia ja syöpäkasvainten kasvua, kertoo Pakkanen.

Kolmivuotisen projektin tavoitteena on hankkia lisää tietoa ambit-prosessien matemaattisista ominaisuuksista, kehittää tilastollisia menetelmiä ambit-prosessien parametrien estimointiin suuria tilastoaineistoja käyttäen sekä perehtyä ambit-prosesseihin perustuvien hintamallien taloudellisiin ominaisuuksiin. Projekti toteutetaan Aarhusin ja Vaasan yliopistoissa.

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnalla oli käsiteltävänä 3.10.2011 päättyneessä tutkijatohtorin tehtävien haussa 244 hakemusta. Toimikunta päätti rahoittaa 48 kolmevuotista tutkijatohtorin tehtävää, yhteensä summalla 13,57 M€. Tehtävien rahoituskausi on 1.9.2012–31.8.2015.

Mitä mieltä olit jutusta?