Tutkijatohtori Liisa Mäkelälle Suomen Akatemian rahoitusta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston johtamisen yksikön tutkijatohtori Liisa Mäkelä on saanut Suomen Akatemialta 260 500 euron tutkimusrahoituksen kolmeksi vuodeksi. Mäkelän tutkimus käsittelee kansainvälisten asiantuntijoiden työhyvinvointia modernissa työympäristössä.
(Kuva: flickrCC)

Mäkelä keskittyy tutkimuksessaan ajankohtaisiin työelämän ilmiöihin erilaisista näkökulmista. Keskiössä ovat työntekijät, jotka työnsä takia joko asuvat ulkomailla tai matkustavat kotimaan ulkopuolella toistuvasti. Kansainvälinen liikkuvuus voi haastaa työntekijöiden hyvinvointia, ja tutkimus paneutuu siihen, miten kansainväliset asiantuntijatyöntekijät voivat, millaiset asiat heidän hyvinvointiinsa vaikuttavat ja millaisia seurauksia näillä asioilla on niin työ- kuin yksityiselämänkin kannalta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää työntekijöiden oman toiminnan tukena, organisaatioiden käytäntöjen muodostamisessa ja työterveyshuollon apuna.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alan tutkijatohtorin rahoituksen sai 14 % hakijoista. Rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorin tutkinnon suorittaneiden nuorten tutkijoiden pätevöityminen ja itsenäistyminen ammattitutkijoiksi.

Mitä mieltä olit jutusta?