Tutkijatohtori Juho Ylimäelle rahoitusta Paulon Säätiöltä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston johtamisen yksikön tutkijatohtori Juho Ylimäki on saanut Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvalta Paulon Säätiöltä 56 000 euron tutkimusrahoituksen.

– Apurahan turvin voin jatkaa työskentelyäni väitöskirjani tutkimusaiheen parissa ja samalla vierailla johtamisen alalla Euroopan parhaaksi tunnustetussa bisneskoulussa eli St. Gallenin yliopistossa Sveitsissä, kertoo isyysvapaalta tavoitettu Juho Ylimäki.
Säätiöiden post doc -poolin kevään hakukierrokselle osallistui 204 tohtoria eri puolilta Suomea.

Paulon Säätiö on apurahoja jakava yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminta alkoi vuonna 1966. Säätiö perustuu Reko Paulon puolison Hulda Paulon ja heidän tyttärensä Marja Paulon testamenttiin.

Ylimäki tutkii tuotekehityskyvykkyyksiä yritysten välisissä suhteissa. Hän väitteli Vaasan yliopistossa lokakuussa 2015.

– Periaatteessa suomalaisyritysten välinen yhteistyö perustuu luottamukseen ja kumppanuudesta puhutaan paljon. Tuotekehitysyhteistyön käytännöt ovat kuitenkin kentällä yllättävän kirjavia. Osapuolten käsitykset yhteistyöstä ovat välillä hämmästyttävän erilaiset, mikä johtaa liian usein pettymyksiin toisen osapuolen toimintaan liittyen, Ylimäki totesi väitöstiedotteessaan.

Ylimäki ehdotti väitöstutkimuksessaan uutta mallia tuotekehitysyhteistyön suunnitteluun ja johtamiseen asiakas- ja toimittajayritysten välisissä suhteissa.

Apuraha miltei 17 prosentille hakijoista

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 4. huhtikuuta 34 tohtorille 1,42 miljoonaa euroa ja varasivat aiempien päätöksien perusteella neljälle tohtorille 248 000 euroa.

– Poolin kevään hakukierrokselle osallistui 204 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää miltei 17 prosentille hakijoista, kertoo post doc -poolin koordinaattori Mikko-Olavi Seppä.

Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi perheen muuttokulut sekä lasten hoito- tai koulumaksut.

Poolin tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Viidentoista hakukierroksen jälkeen jo yli 430 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Vajaa neljännes apurahoista on myönnetty kaksivuotisina.

Seuraava poolin hakukierros järjestetään 15. 8.–15.9.2017, jolloin jaettavana on 1,6 miljoonaa euroa.

Mitä mieltä olit jutusta?