Turvattua hyvinvointia tulevaisuuden pandemioissa – yliopisto sai merkittävän Suomen Akatemian STN-rahoituksen

Professori Harri Jalonen, kuva: Mikko Lehtimäki
Vaasan yliopisto on saanut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksen tutkimushankkeelle, jossa keskitytään hyvinvoinnin turvaamiseen pandemia-aikoina.

Parhaatkaan hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät politiikkatoimenpiteet ja palvelut eivät tuota hyvinvointia, ellei niitä kyetä ylläpitämään kriisitilanteissa.

"Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti yhteistyöhön perustuvaa syndemioiden hallintaa" eli WELGO-hanke kerääkin yhteen koronaviruspandemian opetukset sekä kehittää niiden pohjalta pitkäjänteisiä oppimispolkuja kohti kestävää pandemioiden hallintaa Suomessa.

Tulevaisuuden terveyskriisit ymmärretään hankkeessa useiden sosiaalisten ja terveysongelmien yhdessä muodostamiksi syndemioiksi, joiden hallinta vaatii kykyä ymmärtää kriisiolosuhteiden ja niiden hallinnan edellytyksiä. 

– Vaasan yliopisto tutkii ja kehittää hankkeessa hallinnonrajat ja -tasot ylittäviä ratkaisuja tulevaisuuden pandemioiden hallintaan. Yliopiston vetämässä hankkeen työpaketissa tehdään yhteistyötä HUSin ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa, kertoo sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Harri Jalonen.

WELGO-tutkimuskonsortion johtajana toimii Ville-Pekka Sorsa Helsingin yliopistosta. Lisäksi konsortiossa ovat mukana Vaasan yliopisto, Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Itä-Suomen yliopisto ja Demos Research Institute.

Professori Harri Jalonen johtaa Vaasan yliopiston hanketta, johon osallistuvat myös tutkimusjohtaja Petri Uusikylä, yliopistonlehtori Harri Raisio, tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa, väitöskirjaa tekevä projektitutkija Ville-Pekka Niskanen sekä myöhemmin hankkeeseen palkattavia tutkijoita. 

Suomen Akatemian STN-rahoitus hankkeelle on 3,8 miljoonaa euroa, josta Vaasan yliopiston osuus on runsaat 470 000 euroa. Hanke on osa Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -tutkimusohjelmaa. Hanke on käynnissä vuoden 2024 loppuun saakka.

Lisätiedot

Harri Jalonen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8596, harri.jalonen(@)uwasa.fi

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston PANDEMICS-tutkimusohjelma: https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/pandemics/

Suomen Akatemian tiedote: Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti vuoden 2021 rahoitettavat konsortiot: https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/tutkimusta-tiedon-kayttajalle/ajankohtaista/2021/strategisen-tutkimuksen-neuvosto-paatti-vuoden-2021-rahoitettavat-konsortiot/

Mitä mieltä olit jutusta?