Tukea tohtoreiden työllistymiseen jo jatko-opintojen aikana

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tohtoreille tarjotaan tulevaisuudessa entistä enemmän tukea työllistymiseen. Viiden suomalaisen yliopiston yhteistyöhanke – Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen – laajentaa ja monipuolistaa tohtoriopiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä myös muualle kuin perinteisille akateemisille ammattialoille. Hankkeen tavoitteena on tohtoreiden työllistymisen parantaminen.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä työnantajien tietoa tohtorien osaamisesta ja rohkaista niitä palkkaamaan uusia tohtoreita.

TOHTOS-hankkeessa luodaan toimintamalli tohtorikoulutettavien työelämäyhteyksien tukemiseen jo tohtoriopintojen aikana. Hanke tukee tohtorien tarkoituksenmukaista työllistymistä sekä vahvistaa alueiden elinkeinoelämää ja kilpailukykyä hyödyntämällä paremmin tohtorikoulutuksen tuomaa osaamista.

Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään tohtoriopintojen aikaisia harjoittelu-, tutkimus- ja työelämäyhteistyön toimintamalleja, jotka juurrutetaan pysyviksi käytännöiksi. Tämä edellyttää tohtorikoulutuksen sisällöllistä kehittämistä sekä työelämäyhteistyömenettelyjen mahdollistamista jatkotutkintojen tutkintovaatimuksissa. Tohtorikoulutuksen sisällöllistä kehittämistyötä tehdään yhteistyössä partneriyliopistojen kesken ja työelämäyhteyksiä luodaan alueellisten toimijoiden kesken.

Vaasan yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Turun ja Oulun yliopistot sekä Tampereen yliopisto. Keväällä käynnistyvä TOHTOS-hanke sai ELY-keskuksen myöntämää ESR-rahoitusta lähes 490 000 euroa.

Lisätiedot: Tutkijakoulun koordinaattori Virpi Juppo, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8111

Mitä mieltä olit jutusta?