Tritonia täytti 15 vuotta

Uutisen oletuskuva
Tiedekirjasto Tritonian perustamisesta tuli 1. elokuuta 2016 kuluneeksi 15 vuotta. Tritonia on Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin, Yrkeshögskolan Novian ja Svenska handelshögskolan Hankenin yhteinen tiedekirjasto, joka palvelee noin 12 000 opiskelijaa.

Vuonna 1996 alkoi kolmen yliopiston (Vaasan yliopisto, Åbo Akademi ja Hanken) yhteisen kirjaston suunnittelu ja yhteistyösopimus solmittiin vuonna 1998. Kirjaston rakentaminen Vaasan Palosaaren kampukselle meren äärelle alkoi 11.10.1999. Kirjastotalo valmistui kesällä 2001 ja kaksikielinen Vaasan tiedekirjasto Tritonia aloitti toimintansa 1. elokuuta 2001.

Vuonna 2004 Tritoniaan yhdistettiin kolmen yliopiston yhteinen oppimiskeskus eli verkko-opetuksen tukiyksikkö, nykyinen EduLab. Vuonna 2010 Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian Vaasan yksiköiden kirjastot yhdistyivät Tritoniaan ja EduLab-palveluja alettiin tarjota myös ammattikorkeakouluille.

– Tritonia on erinomainen esimerkki Vaasassa toimivien yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyöstä, josta hyötyvät kaikki opiskelijat ja koko Vaasan seutu. Tritonia on enemmän kuin pelkkä tiedekirjasto, siitä on muodostunut merkittävä kohtaamispaikka, ja haluamme että sen palvelut kehittyvät jatkossakin vahvasti ja kaikkia hyödyttävällä tavalla, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa ja asiakkaiden tarpeiden ennakointi entistä tärkeämpää

Tritonian johtaja Anne Lehdon mukaan tulevaisuudessa yhteistyö korkeakoulujen ja käyttäjien kanssa tulee kirjastolle yhä tärkeämmäksi.

– Tritonia toimii nyt neljällä paikkakunnalla seitsemässä toimipaikassa, mutta vuodenvaihteessa Tritonia Yliopistonrantaan yhdistyvät Vaasan ammattikorkeakoulun Raastuvankadun ja Novian Sarjakadun kirjastot ja käyttäjämäärä Palosaarella kasvaa.  Tarkoitus on samassa yhteydessä modernisoida lainaustoimintaamme automatisaatiota hyödyntäen ja mahdollistaa entistä käyttäjälähtöisempi palvelu, Lehto sanoo.

Vaasan yliopiston tutkijakoulun ja muiden tutkijoiden tarpeisiin Tritonia kehittää tutkija- ja julkaisupalveluja.

– Tietoaineistot siirtyvät yhä enemmän elektroniseen muotoon. Kirjaston on pystyttävä huolehtimaan, että tutkijoilla on pääsy korkeatasoisiin julkaisuihin, koska yliopistojen rahoitusmalli ja yliopistot vahvasti kannustavat julkaisemaan niissä.

Uusien oppimisympäristöjen ja opetusteknologian kehityksen myötä tärkeää on myös EduLabin digipedagogiikan asiantuntijuuden varmistaminen. Se edellyttää Lehdon mukaan erityisesti saumatonta työskentelyä korkeakoulujen opettajien kanssa.

– Lisäksi jatkuva haaste korkeakoulukirjastoille on asiakkaiden muuttuvien tarpeiden seuraaminen ja ennakointi siten, että pystymme tukemaan korkeakoulujamme niiden koulutus-, tutkimus- ja julkaisutavoitteissa.

Lisätietoja:
Tritonian johtaja Anne Lehto, p. 029 449 8500
Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291

Mitä mieltä olit jutusta?