Tosielämän yrityscase luo uusia verkostoja

Uutisen oletuskuva
Opiskelijat pääsivät tekemään tiivistä yhteistyötä ABB:n kanssa johtamisen yksikön ja Innolabin yhdessä järjestämällä johtamisen vapaavalintaisella Success factors for growth companies -kurssilla. Opiskelijoiden tehtävänä oli luoda ABB:lle ratkaisuehdotuksia hankintojen organisointiin.
Kurssilla opiskelijat kehittivät ABB:lle ratkaisuehdotuksia hankintojen organisointiin.

Tosielämän yrityscase keskittyi hankintojen organisointiin ABB:n Distribution Solutions -liiketoimintayksikössä. Opiskelijaryhmä kävi kurssin vastuuopettaja Suvi Einolan kanssa vierailulla ABB:llä. Siellä he kuulivat yleistä tietoa yrityksestä sekä sen hankinnoista – mikä hankintojen nykyisessä mallissa toimii ja mikä tuottaa haasteita. Lisäksi ABB kertoi, millaisia tavoitteita heillä on hankintaan ja sen organisointiin liittyen.

Vierailun jälkeen opiskelijat saivat luennoilla teoriatietoa hankinnasta ja hankinnan organisoinnista sekä siitä, miksi hankinta toimii yhtenä yrityksen menestystekijänä. Lisäksi kurssilla käsiteltiin erilaisten yritysten – startupeista vakiintuneisiin suuriin yrityksiin – menestystekijöitä, muutosjohtamisen teemoja sekä innovaatioiden johtamista.

– Kurssi auttoi hahmottamaan suuren yrityksen toimintaa ja sitä, miten tärkeässä osassa osto- ja hankintaprosessit siellä ovat kasvu- ja menestystekijänä. Kurssi opetti myös tärkeitä esiintymistaitoja ja pitchauksen tekemistä, opiskelija Hanna Lindblom sanoo.

Ideat esiteltiin luennolla

Opiskelijoilla oli noin kuukausi aikaa pienryhmissä opettajien sparraamana rakentaa teoriaan pohjautuvaa ratkaisuehdotusta yritykselle esitettäväksi. Kurssi huipentui opiskelijoiden case-esityksiin, jotka esitettiin luennolla. Paikalla esityksiä kuulemassa oli ABB:n edustajat sekä kurssin muut opiskelijat. Jokaisella ryhmällä oli 20 minuuttia aikaa esitellä oma ratkaisunsa ja teoriaan pohjautuvat perustelut ratkaisun tueksi, jonka jälkeen ABB:n edustajat saivat kommentoida esitettyjä ratkaisuja. Lisäksi opiskelijat kirjoittivat ABB:lle raportin avatakseen ja perustellakseen ratkaisuehdotuksensa yksityiskohtaisemmin.

– Vaikeinta oli lähteä kehittämään ratkaisua isolle yritykselle, jonka hankinta- ja ostoprosesseista emme tienneet etukäteen mitään. Lisäksi oman haasteensa toi se, että aihe oli täysin uusi, mutta toisaalta taas työn edetessä huomasi oman oppimisen ja ymmärryksen lisääntymisen. Se oli hyvin palkitsevaa, Lindblom pohtii.

Einolan mielestä kurssi onnistui ABB:n kanssa loistavasti oppimisen ja yhteistyön näkökulmasta.

– Oli erityisen palkitsevaa nähdä opiskelijoiden rohkea heittäytyminen casen ratkaisemiseksi sekä heidän kykynsä soveltaa teoriatietoa käytännön yrityscaseen. Samalla avautui näkymä suuren Vaasan seudulla toimivan teknologiayrityksen arkeen, ja taisipa joku opiskelijoista oma-aloitteisuutensa ansiosta tulla kutsutuksi työpaikkahaastatteluunkin, Suvi Einola kertoo.

Yritysyhteistyö tarjoaa esimerkkejä työelämästä

ABB puolestaan koki saaneensa teoriaan pohjautuvia käytännön ehdotuksia hankinnan tehostamiseksi sekä kontaktin opiskelijoihin hyvin intensiivisellä tavalla.

– Kaikilta ryhmiltä saatiin sellaisia ajatuksia, joista ainakin osa tullaan toteuttamaan. Opiskelijat pääsivät kartalle yllättävän hyvin ja nopeasti lyhyen ja pintapuolisen perehdytyksen jälkeen. Aika monelle opiskelijalle ABB oli aluksi uusi tuttavuus, toivottavasti siitä tuli nyt tutumpi. Lisäksi 2–3 kurssilaista tullee saamaan mahdollisuuden työskennellä ABB:llä tulevana kesänä ja mahdollisuuksien mukaan myös opintojen ohessa, Producement & Logistics Manager Harri Rönnholm ABB:ltä kertoo.

Opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssiin. Yhteistyö yritysmaailman kanssa tuo mukavaa vaihtelua luentoihin ja auttaa luomaan verkostoja.

– Pidän todella paljon kursseista, jotka suoritetaan yritysten kanssa. Ne tuovat mukavaa vaihtelua kursseihin ja lisäävät motivaatiota opiskeluun. Niissä korostuu käytännönläheisyys ja pääsemme konkreettisesti näkemään, millaista työskentely kyseisessä yrityksessä voisi olla. On myös hienoa huomata, että yritykset haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä, Lindblom kertoo.

Teksti: Tiia Alkkiomäki

Mitä mieltä olit jutusta?