Tohtorikoulutettava Aušrine Šilenskyten tutkimuspaperille tunnustusta

Uutisen oletuskuva
Johtamisen yksikön tohtorikoulutettava Aušrine Šilenskyte on voittanut Best Student Paper -palkinnon kansainvälisessä strategian ja monikulttuurisen johtamisen konferenssissa (The 10th EIASM Workshop on International Strategy and Cross-Cultural Management).

Palkittu tutkimus ”Improving Employee Collaboration in MNC Subsidiaries: The Antecedents of Climate for Internal Service” käsittelee yrityksiä palauttaa ihmisläheinen ja olosuhteet huomioiva näkökulma kansainväliseen johtamisen tutkimukseen.

Vuosittain järjestettävä EIASM-konferenssi järjestettiin tänä vuonna Islannissa, Reykjavikissa 19.–20.10.

Šilenskyte on yksi tiedekunnan kansainvälisen tohtoriapurahan saajista.

Mitä mieltä olit jutusta?