Tietojärjestelmäalan yhdistys palkitsi algoritmien etiikkaa käsittelevän gradun

Uutisen oletuskuva
Sytyke-yhdistys palkitsi Vaasan yliopistosta valmistuneen Sinikka Syskyn pro gradun Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailussa. Tietojärjestelmätieteen tutkimus käsittelee algoritmien eettistä vaikutusta.
Sytyke ry:n Timo Piiparinen luovutti palkinnon Sinikka Syskylle Helsingissä 29. tammikuuta. Kuva: Olli Teräs

Sinikka Syskyn mielestä algoritmeja olisi tutkittava enemmän, sillä niillä on eettistä vaikutusta.

- Algoritmit ovat arvoladattuja, toisin sanoen niillä on yhteys ihmistoimintaan ja näin ollen moraaliin. Yleensä algoritmien arvolatausta ei tunnusteta, siksi eettisten ratkaisujen kehittäminen vaikeutuu, Sysky korostaa.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että tutkielmassa nostetaan esiin huoli, joka liittyy algoritmien vaikutukseen ja suureen valtaan. Tästä huolimatta algoritmisen päätöksen eettinen pohja jää laihaksi tai jopa olemattomaksi.

Algoritmeja käytetään jatkuvasti muun muassa hakukoneissa, sosiaalisessa mediassa ja lääketieteessä.

Algoritminen päätöksenteko näyttäytyy tutkimuksessa varsin moniroolisena ja laaja-alaisena objektina. Algoritmisen päätöksenteon haasteet ilmenevät erityisesti koneoppivissa järjestelmissä.

Sysky kertoo, että päättää tänä vuonna, jatkaako väitöskirjan tekemistä aiheesta.

Vaasan yliopiston tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen sanoo olevansa ylpeä, että Syskyn gradu sai tunnustusta tietojärjestelmäalan ammattilaisen yhdistyksessä.

- Sinikka Sysky perehtyi ennakkoluulottomasti fenomenografia-menetelmään ja sovelsi sitä rohkeasti tähän hyvinkin monimutkaiseen teemaan.

Syskyn palkittu pro gradu -tutkielma on nimeltään Fenomenografinen tutkimus algoritmien etiikasta.

Linkki opinnäytetyöhön

Sytyke ry on tietojärjestelmätyön ammattilaisten yhteistyöverkosto.

Mitä mieltä olit jutusta?