Terhi Luoman väitös 16.12: Uusia menetelmiä osakemarkkinoiden epänormaalien tuottojen ...

Uutisen oletuskuva
VTM Terhi Luoman tilastotieteen alaan kuuluva väitöskirja "Nonparametric Event Study Tests for Testing Cumulative Abnormal Returns" tarkastetaan perjantaina 16.12.2011 klo 12 alkaen auditorio Nississä (Tritonia). Vastaväittäjänä toimii professori Erkki Liski Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Seppo Pynnönen.

Luoman tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia tapahtumatutkimuksen menetelmiä, joilla voidaan testata epänormaaleja tuottoja rahoituksen ja taloustieteiden alalla. Tapahtumatutkimus on tilastollinen menetelmä, jolla voidaan arvioida jonkun ulkoisen tapahtuman vaikutusta esimerkiksi osakkeiden tuottoihin.

Tutkimuksessa esitetään kaksi uutta epäparametrista testausmenetelmää ja niiden muunnetut versiot. Epäparametriset testit ovat tilastollisia testejä, jotka eivät oleta, että alkuperäinen aineisto noudattaa jotain tiettyä jakaumaa. Tämä mahdollistaa sen, että menetelmiä voidaan käyttää myös aineistolle, jonka jakaumaa ei esimerkiksi tunneta. Toinen näistä uusista epäparametrisistä testausmenetelmistä on merkkiin perustuva testisuure ja toinen järjestyslukuun perustuva testisuure.

Usean päivän kumuloitujen tuottojen käyttäminen tapahtumatutkimuksissa on suotavaa, sillä silloin voidaan ottaa paremmin huomioon mahdollinen epävarmuus tapahtuman esiintymisajasta ja siitä kuinka nopeasti tapahtuma vaikuttaa esimerkiksi osakkeiden tuottoihin.

– Uudet tutkimuksessa esitetyt testausmenetelmät ovat siis osittain aikaisempien tutkimusten laajennuksia, sillä tässä tutkimuksessa esitetyt uudet menetelmät on johdettu muuntamalla aikaisempia menetelmiä siten, että ne soveltuvat myös kumuloiduille tuotoille, Luoma kertoo.

Luoman tutkimuksessa on toteutettu myös empiirinen simulointi aineistolla, joka sisältää 1 500 yhdysvaltalaisen yrityksen osakkeiden tuottoja vuosilta 1991–2009. Empiirisen simuloinnin tarkoituksena on osoittaa näiden uusien tapahtumatutkimuksen testausmenetelmien ominaisuuksia ja vertailla näitä menetelmiä aikaisemmin esitettyihin tapahtumatutkimuksen menetelmiin.

Simulointitulokset osoittavat, että nämä tutkimuksessa esitetyt uudet testisuureet omaavat hyviä tilastollisia empiirisiä ominaisuuksia ja ne ovat erittäin kilpailukykyisiä verrattuna usein käytettäviin ja aikaisemmin kirjallisuudessa esitettyihin testisuureisiin. Tutkimus osoittaa myös, että erityisesti uusi merkkiin perustuva testisuure toimii erittäin hyvin verrattuna muihin testisuureisiin silloin kun tapahtumapäivät ovat keskenään klusteroituneita. Tapahtumapäivät ovat keskenään klusteroituneita silloin, kun kullakin osakkeella portfoliossa on sama tai lähes sama tapahtumapäivä, eli päivä jolloin osakkeen arvon oletetaan muuttuvan.

Luoma toteaa, että tapahtumatutkimuksen testausmenetelmä tulee valita sen mukaan, minkälaista tilannetta kulloinkin tutkitaan. Tutkimuksen mukaan uudet epäparametriset testausmenetelmät voivat soveltua useassa tilanteessa paremmin käyttöön kuin laajasti tunnetut ja käytetyt parametriset testausmenetelmät.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?