Teknologia muuttaa median ja yleisön välistä suhdetta – tutkimuksesta eväitä tulevaisuuteen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa ryhdytään tutkimaan uusien teknologioiden vaikutusta journalismin yleisösuhteeseen ja tulevaisuuden liiketoimintamalleihin. Helsingin Sanomain Säätiö on myöntänyt InnoLab-tutkimusalustan johtajan Mari K. Niemen vetämälle monitieteiselle Mediamaiseman levottomuus -hankkeelle 150 000 euron apurahan.
Teknologian tuoma murros voi synnyttää alalle kiinnostavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, arvioivat Vaasan yliopiston Mari K. Niemi, Tanja Sihvonen ja Ari Sivula

Digitalisaatio ja uudet teknologiat tulevat mullistamaan monin tavoin median tulevaisuutta. Median murros näkyy esimerkiksi journalismin tuottajien ja kuluttajien roolien hämärtymisenä. Teknologian siivittämä murros myös avaa aivan uusia ansaintamahdollisuuksia medialle.

­­­­­­­­­– Hankkeessa yhdistyvät teknologian, liiketoimintamallien sekä viestinnän ja journalismin tutkimus sekä vahva yhteistyö alan toimijoiden sekä median yleisöjen ja nuorten median kuluttajien kanssa, sanoo Niemi.

Niemen lisäksi syyskuussa alkavassa tutkimushankkeessa ovat mukana Vaasan yliopiston viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen, tuotantotalouden yliopistonlehtori Ari Sivula, Digital Economy -tutkimusalustan johtaja Heidi Kuusniemi sekä toiminnanjohtaja Kimmo Rautanen Åbo Akademin Experience Labista. Ulkoisina yhteistyökumppaneina hankkeeseen osallistuvat Yle ja I-Mediat.

– Median todellinen murros on vasta alkamassa. Uutismaisen toiminnan pitää tulevaisuudessakin pystyä lisäämään ihmisten ymmärrystä siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Median ja yleisön väline suhde tulee muuttumaan. Tarvitsemme siihen uusia ideoita ja varsinkin uusia tapoja mitata, miten uutistoimintamme parantaa ihmisten ymmärrystä. Odotammekin todella innoissamme tätä yhteistyötä, sanoo Yle News Labin päällikkö Jukka Niva.

Laaja ote murrokseen – tutkimus tukee alaa ennakoinnissa

Uudet teknologiat voivat tarjota kiinnostavia mahdollisuuksia medialle. Ne muuttavat samalla mediayleisön perinteistä roolia.

­–Perinteisestä journalismitutkimuksesta poiketen katsomme aihetta hyvin laaja-alaisesti, emmekä esimerkiksi vain toimialan omien kokemuksien kautta, kertoo Tanja Sihvonen.

Myös teknologioita ajatellaan laajasti. Kyse on vakiintuneita toimintamalleja murtavista eli disruptiivisista teknologioista, joiden käytettävyys tulee lisääntymään myös media-alalla. Näitä ovat esimerkiksi lohkoketjuteknologiat, erilaiset digitaaliset alustat ja paikantaminen.

Tarkoituksena on luoda teknologiseen murrokseen perustuvia erilaisia tulevaisuusskenaarioita medialle ja tutkia sekä kehittää uusia liiketoimintamalleja.  Ratkaisuja etsitään ja testataan yhdessä sidosryhmien kanssa esimerkiksi tulevaisuustyöpajoissa. Tutkimuksen tavoitteena on tukea journalismia murrokseen sopeutumisessa ja sen ennakoimisessa.

Yliopistonlehtori Ari Sivula kertoo keskittyvänsä liiketoimintamalleissa etenkin alustatalouden tuomiin mahdollisuuksiin kuten erilaisiin joukkoistamismalleihin.

­– Eri medioiden omia digitaalisia alustoja käyttää tällä hetkellä suuri joukko henkilöitä. Tätä ihmismassaa voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin liiketoiminnan osana. Uusi liiketoiminta saattaakin syntyä täysin odottamattomalle osa-alueelle, eli sellaiselle, missä media-alan toimijat eivät tällä hetkellä vielä toimi, arvioi Sivula.

Åbo Akademin Experience Labissa on tutkittu ihmisen ja digitaalisen teknologian kohtaamista. Hyvä kysymys on, miten tämän ja huomispäivän median lukijat, katsojat ja käyttäjät haluavat uutisensa, haluavatko he vuorovaikutusta tai vaikkapa pitkälle menevää personointia. Toiminnanjohtaja Kimmo Rautasen mukaan kehittyvien teknologioiden kautta voi tulevaisuudessa vaikka päätellä median käyttäjän mielialaa: pitäisikö personoidut uutiset aloittaa tänään vähän vakavimmista aiheista tai ehkä kepeällä viihteellä?

­– Meillä on mahdollisuus testata konsepteja kohderyhmillä käyttäjälähtöisesti, hän sanoo.

Tutkimusalustat tuovat toimijat yhteen ilmiölähtöisen tutkimuksen äärelle

Vaasan yliopiston kolme uutta ja avointa tutkimusalustaa InnoLab, VEBIC ja Digital Economy tekevät monitieteistä ja ilmiölähtöistä tutkimusta. Tästä on kyse myös uudessa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa.

­­­– Uusi tutkimushankkeemme henkii sitä, miten tutkimusalustojen olisi tarkoituskin toimia. Tuomme toimijoita yhteen: tutkijoita yliopiston eri yksiköistä sekä ulkoisia kumppaneita. Lähdemme rohkeasti tekemään monitieteistä tutkimusta yhdessä partnerien kanssa. Tutkimusta, joka on ajankohtaista ja relevanttia, sanoo InnoLab-tutkimusalustaa johtava Niemi.

Niemen mukaan tutkimushankkeeseen tullaan palkkaamaan projektikoordinaattori ja lisää tutkimushenkilökuntaa.

Lisätiedot:

Mari K. Niemi, johtaja, Vaasan yliopiston InnoLab, mari.k.niemi(at)uwasa.fi, puh. 029 449 8510

Mitä mieltä olit jutusta?