Tekniikan järjestöiltä 15 000 euron lahjoitus yliopistolle

Uutisen oletuskuva

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF ovat tehneet maaliskuussa 15 000 euron lahjoituksen Vaasan yliopistolle. Lahjoitus on osa suurempaa, lähes 700 000 euron suuruista lahjoituserää, jonka järjestöt ovat jakaneet tekniikan alan koulutusta tarjoaville yliopistoille kotimaassa.

Lahjoitustaan järjestöt perustelevat muun muassa sillä, että yliopistolain uudistuksen jälkeen yliopistot ovat uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. Lahjoituksilla liitot haluavat osaltaan panostaa tekniikan alan parempaan koulutukseen ja korkeampaan osaamiseen maassamme.

TEK ja TFiF toivovat lahjoituksen haastavan mukaan kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt, jotka kokevat hyötyvänsä korkeatasoisesta yliopistokoulutuksesta.

Lahjoituksia tehdessään liitot ottivat huomioon esimerkiksi yliopistojen kansainvälistymisen, huippulaatuisen koulutuksen, koulutuksen vetovoiman hakijoiden keskuudessa sekä opiskelijoiden lukumäärän suhteessa opettajiin.

Mitä mieltä olit jutusta?