Tekniikan ala tutuksi ysiluokkalaisille itse kokeilemalla

Uutisen oletuskuva
Yli sata Vaasan ja sen lähialueen 9-luokkalaista pääsee loka-marraskuun aikana tutustumaan tekniikan alan koulutuksiin ja työnantajiin. Tekno-TET on vaasalaisten oppilaitosten ja yritysten yhdessä kehittämä monipuolinen työelämään tutustumisohjelma, jonka tavoitteena on tuoda esiin tekniikan alaa varteenotettavana opiskelu- ja uravaihtoehtona.
ABB-vierailun aikana oppilaat pääsivät 3D-virtuaalivierailulle Protection & Connection -liiketoimintayksikköön, kokoamaan tiimissä robotin sekä osoittamaan kykynsä robottien ohjaamisessa.

– Tekno-TET toteutuu hyvin konkreettisena, sillä ysiluokkalaiset pääsevät kokeilemaan ja tekemään itse sekä saavat ajantasaista tietoa tekniikan opiskelusta ja ammattikuvista suoraan asiantuntijoilta, sanoo Vaasan ammattiopiston opinto-ohjaaja Heli Kantola.

Tekno-TETin aikana oppilaat tutustuvat Vaasan ammattiopiston tekniikan koulutuksiin, Vaasan yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yrkeshögskolan Novian nykyaikaiseen tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniaan sekä vierailevat ABB:llä, Wärtsilässä ja Danfossilla.

– On erittäin tärkeää, että nuoret saavat tietoa tekniikan opiskelusta, sillä ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, joilla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja arkeen. Vaasan yliopisto ja VAMK voivat tiiviin yhteistyön ansiosta kouluttaa tehokkaasti Vaasan energiateknologian keskittymän tarpeisiin yritysten tarvitsemia osaajia, toteaa VAMKin tekniikan koulutuksen johtaja Jorma Tuominen.

Tytöt tervetulleita tekniikan alalle

Erityisesti tyttöjä innostetaan tekniikan alalle. Kiinnostusta voivat haitata esimerkiksi vanhentuneet ja väärät mielikuvat tai kannustavien esimerkkien puute. Suomessa ABB:n työntekijöistä 80 prosenttia on miehiä ja 20 prosenttia naisia.

– Tekniikan ala on edelleen hyvin miesvaltainen. Myös yrityksillä on tärkeä vastuu tuoda esiin nuorille jo aikaisessa vaiheessa tekniikan lukuisat uramahdollisuudet, sanoo ABB:n rekrytointipäällikkö Johanna Kakkuri.

Tekniikan alalle hakeutuvilta vaaditaan aitoa kiinnostusta alaan sekä hyvää tai keskimääräistä parempaa matematiikan ja fysiikan osaamista. Kakkurin mukaan vahvan teknisen tietämyksen rinnalla painottuvat myös yhä enemmän asenne ja osaaminen muun muassa tiimityöskentelyssä, liiketoiminta-ajattelussa, asiakaslähtöisyydessä ja kansainvälisyydessä. Teknologia-alan huipulle pääseminen ja siellä pysyminen edellyttää halua kehittää ja kehittyä.

Samaa mieltä on Vaasan yliopiston tekniikan kandidaattiohjelman koulutusohjelmavastaava Janne Koljonen.

– Looginen ajattelukyky ei yksinään riitä, sillä myös tekniikan alalla vaaditaan työelämätaitoja. Sukupuolella ei ole merkitystä; usko omiin kykyihin, uteliaisuus uusia asioita kohtaan ja uskallus tarttua haasteisiin kantavat pitkälle.

Etua käytännön osaamisesta

Merenkurkun koulun oppilaat viettivät Tekno-TET-viikkoa lokakuussa. Ysiluokkalaista Iida Rantasaloa tekniikka kiinnostaa. Yläkoulun jälkeen hän suunnittelee jatkavansa opintoja Vaasan ammattiopiston autopuolella ja suorittavansa samalla ylioppilastutkinnon.

Rantasalo näkee itsensä tulevaisuudessa tuotannon työntekijänä, mutta ei sulje pois mahdollisuutta jatkaa opintoja korkeakoulussa. Tätä tukee hyvin Vaasan ammattiopiston ja VAMKin rakentama uudenlainen yhteistyö, jonka myötä ammattiopistolaiset voivat toisesta vuodesta alkaen suorittaa VAMKin avoimen amk:n kautta laajoja kokonaisuuksia. Myöhemmin oman perustutkintonsa sekä 30 alakohtaista VAMK-opintopistettä suoritettuaan voi hakeutua VAMKiin tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta. Tekniikan yritykset arvostavat insinöörejä ja diplomi-insinöörejä, joilla on kokemusta myös tuotannon tehtävistä.

Tekno-TETin avulla voidaan kertoa nuorille alan kansainvälisyydestä ja monista työuramahdollisuuksista.

– Kun nuoret tekevät ratkaisuja koulutukseen ja ammattiin liittyen, yrityskäynnit ja positiiviset uratarinat tukevat vaihtoehtojen valinnassa. ABB haluaa olla mukana kannustamassa nuoria tekniikan alalle ja kertomassa, millaisia erilaisia osaajia isossa yrityksessä tulevaisuudessa tarvitaan, sanoo Kakkuri.

- Tiina Ramsila -

Mitä mieltä olit jutusta?