Tekes rahoittaa yliopiston tutkimusta aineettomasta pääomasta

Uutisen oletuskuva
Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – on päättänyt rahoittaa Vaasan yliopiston projektia Aineeton pääoma – osaamisen ja lisäarvon tukeminen. Hankkeessa arvioidaan osaamisen ja sen tuottaman aineettoman investoinnin merkitystä erityisesti korkean arvonlisän tuotteissa, jotka luovat perustan Suomen menestykselle tulevaisuudessa. Aineetonta pääomaa ovat tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäksi johtamisosaaminen, markkinointi-investoinnit sekä panostukset tietotekniikkaan.
Vertailukohtana hankkeessa on etenkin Saksan ja Iso-Britannian menestys aineettomissa investoinneissa.

Tekes perusteli myöntämäänsä rahoitusta sillä, että hanke jatkaa tärkeää aineettoman pääoman kansantaloudellista tutkimusta Suomessa ja syventää sitä kehittämällä menetelmiä ja tarkempaa toimialajakoa sekä hyödyntämällä täydentäviä aineistoja. Lisäksi hanke on kansainvälisesti verkostoitunut, palvelee innovaatiopolitiikkaa ja voi luoda pohjan aineettomien investointien vaikuttavuuden arvioinnille. Sillä on mahdollisuus vaikuttaa myös käynnissä oleviin Euroopan komission ja OECD:n hankkeisiin.

Projektin vastuullinen johtaja on taloustieteen professori Hannu Piekkola.

– Rahoituspäätös on meille tärkeä, ja Tekesin perustelut tuntuvat hienolta arvostuksen osoitukselta.

Hanke toteutetaan 1.1.2013–31.12.2014. Tekesin rahoitus on 331 000 euroa ja kattaa 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Mitä mieltä olit jutusta?