Tarton yliopiston kunniakirja Erkki K. Laitiselle

Uutisen oletuskuva
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikön emeritusprofessori Erkki K. Laitinen on saanut kunnianosoituksen Tarton ylipistolta. Tarton yliopiston kauppakorkeakoulun johtaja Maaja Vadi luovutti Laitiselle yliopiston rehtorin Volli Kalmin allekirjoittaman kunniakirjan Tartossa joulukuussa. Kunniakirjassa kiitetään Laitisen pitkäaikaisia ansioita Tarton yliopiston ja koko Viron laskentatoimen opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä sekä kansainvälisten verkostoyhteyksien ja Vaasan yliopiston kanssa tehtävän yhteistyön luomisessa.
Tarton yliopiston kunniakirjan saanut emeritusprofessori Erkki K. Laitisen mukaan eläkkeellä olo tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkimustoimintaan.

Kunniakirja luovutettiin Laitiselle Tarton yliopiston kauppakorkeakoulussa pidetyssä tilaisuudessa, jossa tarkastettiin Oliver Lukasonin väitöskirja ”Characteristics of firm failure processes in an international context”. Laitinen toimi väitöskirjan yhtenä ohjaajana ja on mukana kirjoittajana kolmessa väitöskirjassa julkaistussa artikkelissa. Tarkastettu väitöskirja hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarton yliopiston lisäksi Laitinen on tehnyt huomattavaa yhteistyötä myös Tallinnan teknillisen yliopiston kanssa. Paluumatkalla Tartosta Laitinen osallistui Tallinnan teknillisen yliopiston järjestämään konferenssiin ”International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation” (ICAAT 2016), jossa esitettiin hänen ja teknillisen yliopiston professorin Tarmo Kadakin yhteinen tutkimus ”Are more formal performance management systems more successful?”. Tutkimus perustuu virolaisille ja suomalaisille yrityksille tehtyyn kyselyyn.

Laitinen on mielissään saamastaan kunniakirjasta, mutta toteaa, että suuri osa kunniasta kuuluu Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen yksikölle, joka on aina suhtautunut positiivisesti virolaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Laitinen haluaa erityisesti mainita yksikön pitkäaikaisen johtajan Timo Rothoviuksen, jolla on keskeinen rooli hedelmällisen työympäristön luomisessa. Vaikka Laitinen on jäänyt eläkkeelle, on yksikkö myöntänyt hänelle rahoitusta kansainvälisiin matkoihin.

- Eläkkeellä olo tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskittyä tutkimustoimintaan ja sen kautta syntyvien kansainvälisten suhteiden hoitamiseen. Keinutuoli saa toistaiseksi odottaa, sanoo Laitinen.

Kunniakirja Erkki K. Laitiselle

Mitä mieltä olit jutusta?