Tarkennusta tietoihin kauppatieteellisen alan yhteistyösopimuksista

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto julkisti keskiviikkona kauppatieteellisen alan yhteistyösopimukset Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa. Sopimuksen myötä uusia yhteistyön muotoja lähdetään kehittämään työryhmissä yhteistyössä korkeakoulujen henkilöstön sekä opiskelijoiden kanssa.
Uutta yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa.

Yhteistyöllä laajennetaan opiskelijoiden opintomahdollisuuksia sekä edistetään opiskelun joustavuutta. Lisäksi kehitetään uusia tapoja tehdä koulutusasteelta toiselle siirtyminen joustavammaksi.

– Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkinnot, tutkintosisällöt ja opiskelijavalinnat säilyvät erillisinä duaalimallin mukaisesti, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Suvi Ronkainen.

Taustalla ovat opetusministeriön antamat vahvat tavoitteet lisätä korkeakoulujen yhteistyötä Suomessa. Yhteistyötä suunnitellaan parhaillaan myös muissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, kuten esimerkiksi Tampereella.

Yliopisto haluaa täsmentää tiedotustaan kaupallisen alan yhteistyösopimuksista ja oikaista samalla sanomalehti Pohjalaisen pääkirjoituksessa olleen virheellisen tiedon.

Pohjalaisen uutisoinnissa viitataan laajaan korkeakoulujen yhteistyöhön mukaan lukien vuosien kestoiset yhteiset opinnot kauppatieteellisellä alalla. Korkeakouluilla on tekniikan alalla pyrkimys tämäntyyppiseen laajaan yhteistyöhön, joten uutisoinnissa sekoittuivat kahden eri alan sopimukset.

Kauppatiede ja tekniikka ovat kuitenkin tieteen- ja koulutusaloina varsin erilaisia. Tämä näkyy myös alakohtaisissa sopimuksissa. Kauppatieteen alueella yhteistyösopimukset ammattikorkeakoulujen kanssa ovat erilaisia kuin tekniikan alalla.

Opiskelijat mukana yhteistyön suunnittelussa

Työryhmät työskentelevät kevään aikana, jolloin kauppatieteellisen alan yhteistyön muodot konkretisoituvat.

– Ylioppilaskunta on tyytyväinen, että opiskelijat on luvattu ottaa tästä eteenpäin tiiviisti mukaan yhteistyön suunnitteluun. Näemme, että yhteistyöllä voidaan saavuttaa positiivisia tuloksia, kunhan valmistelutyössä otetaan huomioon kokonaisuus kaikkia osapuolia kuunnellen, sanoo Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Matilda Vähäkangas.

Vaasan yliopiston kauppatieteilijöiden ainejärjestö Warrantti katsoo, että tiedotus sopimuksista on ollut harhaanjohtavaa, koska yhteistyön laajuudesta tai konkreettisesta sisällöstä ei ole vielä selvyyttä.

– Asiaa eteenpäin tulevat viemään työryhmät, joissa opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin opiskelijaedustajan kautta, sanoo Warrantti ry:n puheenjohtaja Tiia Toivola.

Mitä mieltä olit jutusta?