Takana hyvä tutkintovuosi

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistosta valmistui kuluvan vuoden aikana hyvin asiantuntijoita elinkeinoelämän, yritysten ja julkisen sektorin tehtäviin.
Tuoreita maistereita ja tohtoreita juhlittiin publiikissa 19.12.

Tohtorin ja lisensiaatin tutkintoja sekä ylempiä ja alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin kaikkiaan 818, kun niitä vuonna 2011 suoritettiin 771.

Tohtorin tutkintoja suoritettiin vuoden 2012 aikana 19. Se on lähes yhtä paljon kuin vuonna 2011, joka oli yliopiston paras vuosi tähän asti (23 tohtoria). Tohtoreita valmistui kaikilta yliopiston koulutusaloilta: kauppatieteelliseltä alalta 11, teknilliseltä alalta 2, hallintotieteistä 4 ja humanistiselta alalta 2. Lisensiaatin tutkintoja suoritettiin 7.

Opiskelijat suorittavat kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti ensin alemman ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon. Alempia korkeakoulututkintoja eli kandidaatin tutkintoja suoritettiin 377, joka on lähes saman verran kuin viime vuonna. Ylempien korkeakoulututkintojen eli maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintojen määrät kasvoivat kaikilla yliopiston koulutusaloilla. Niitä suoritettiin yhteensä 415, mikä on noin 15 % enemmän kuin viime vuonna. Vuoden aikana on valmistunut 259 kauppatieteiden maisteria, 71 filosofian maisteria, 57 hallintotieteiden maisteria ja 28 diplomi-insinööriä. Kansainvälisiä opiskelijoita kaikista tutkinnon suorittaneista on noin 7 %.

Mitä mieltä olit jutusta?