Suomen Maantieteellinen Seura palkitsi professori Seija Virkkalan Ragnar Hult -mitalilla

Uutisen oletuskuva
Suomen Maantieteellinen Seura on myöntänyt Ragnar Hult -mitalin Vaasan yliopiston aluetieteen professorille Seija Virkkalalle. Kunniamitali myönnettiin 24.–25.10. Vaasassa pidettyjen Maantieteen päivien yhteydessä.
Ragnar Hult -mitalin saanut Seija Virkkala on uransa aikana mittavan työn maantieteellisen tutkimuksen edistämiseksi niin Suomessa kuin ulkomailla. Vasemmalla Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja Maria Merisalo.

Seuran mukaan professori Seija Virkkala on tehnyt uransa aikana mittavan työn maantieteellisen tutkimuksen edistämiseksi niin Suomessa kuin ulkomailla.

Virkkala on aktiivisesti kehittänyt talousmaantieteellistä teorianmuodostusta ja onnistunut vuodesta toiseen tekemään uusia avauksia tieteelliseen keskusteluun. Hän on tehnyt empiiristä tutkimusta liittyen muun muassa alueiden ylikansalliseen oppimiseen, alueellisiin innovaatioverkostoihin sekä innovaatiopolitiikkaan liittyen.

Mitali myönnetään ansioituneelle suomalaiselle maantieteilijälle. Mitali on perustettu vuonna 1987 Suomen ensimmäisen maantieteen dosentin Ragnar Hultin (1857–1899) kunniaksi.

Seija Virkkala on ollut pitkän uransa aikana maantieteen kansainvälisten keskustelujen hermolla ja tehnyt tutkimusta, joka on liittynyt ajankohtaisiin teemoihin niin teoreettisesti kuin yhteiskunnallisesti; ei kuitenkaan muotiaaltojen harjoilla ratsastaen, vaan itsenäisesti ja omintakeisin tulkinnoin, sanoo Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja Maria Merisalo.

Merisalo muistuttaa myös Virkkalan laajasta julkaisutoiminnasta akateemisen ja soveltavan tutkimuksen osalta. Viimeisin merkkipaalu oli Virkkalan toimittama teos The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development, joka ilmestyi arvostetun tiedekustantaja Routledegen kustantamana. Virkkala on myös johtanut lukuisia hankkeita. Viimesen vuoden aikana hän on johtanut sosiaalisiin innovaatioihin perustuvaa Aktion Österbottenin Innospiration -hanketta, jossa kehitetään maaseutua sen omista lähtökohdista käsin.

Virkkala ei ole tutkimuksensa ja opetuksensa vuoksi kuitenkaan jumiutunut tutkijankammioon, vaan rohkeasti myös vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan. Tätä kuvaa aktiivinen yhteistyö Pohjanmaan liiton kanssa ja muiden alueen korkeakoulujen kanssa. Vuonna 2013 kehitettyä connectivity-mallia on sovellettu alueellisen yhteistyön mittaamiseen ja sen pohjalta on laadittu oma politiikkamalli, jota Euroopassa testataan nyt osana LARS-hanketta. Virkkalan älykkään erikoistumisen (smart specialisation) syvä tuntemus on mainittu keskeisenä syynä sille, miksi Pohjanmaan alue liittyi mukaan alan eurooppalaiseen S3 Platform -verkostoon ensimmäisenä alueena Suomessa.

Merisalo mainitsee perusteluissaan myös Virkkalan opetustoiminnan. Virkkala on toiminut pitkään Vaasan yliopiston aluetieteen maisteriohjelman johtajana ja on nykyään myös yliopiston yhteiskuntatieteellisen tohtoriohjelman johtaja.

Maantieteen-päivät-107-Seija-Virkkala.jpg

Tutkimus- ja opetustyön ohella Virkkala on lisäksi ollut johtamassa Geography Graduate Schoolia, toiminut International Geographical Unionin (IGU) Suomen kansalliskomitean jäsenenä, sekä istunut  pitkään Terran toimitusneuvostossa. Hän on myös järjestänyt lukuisia seminaareja ja työpajoja, maantieteen päiviä Vaasassa (2007, 2013, 2019) sekä toiminut aktiivisesti kansainvälisessä tiedeyhteisössä erityisesti pohjoismaisissa verkostoissa, muun muassa Nordregion johtoryhmässä Suomen edustajana.

Lisätiedot

Seija Virkkala, aluetieteen professori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8335, seija.virkkala(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?