Suomen korruption vastaisen toiminnan tila selvitetään vaasalaistutkimuksessa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston julkisjohtamisen tutkijat selvittävät Suomen integriteettijärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia Transparency Suomen tilaamassa tutkimuksessa. Integriteettijärjestelmä koostuu toimijoista ja organisaatioista, jotka toiminnassaan pyrkivät kehittämään ja ylläpitämään hyvää hallintoa sekä torjumaan korruptiota.

Suomea koskeva raportointi on osa 26 eurooppalaisen maan samanaikaista selvitystä, jota rahoittaa Euroopan unionin komissio ja koordinoi Transparency Internationalin sihteeristö Berliinissä.

Selvitys kohdistuu kansainvälisesti määriteltyihin integriteettipilareihin. Toimintaedellytysten arvioinnin ja eettisen arvioinnin kohteena ovat julkiset instituutiot; ylimmät valtioelimet ja korruptiota valvovat elimet kuten oikeusasiamies, poliisi ja valtiontalouden tarkastusvirasto. Lisäksi tarkastellaan eräitä valtionhallinnon ulkopuolisia toimijoita, joita ovat esimerkiksi elinkeinoelämä, media ja puoluelaitos.

Tutkimusta varten haastatellaan korkean tason asiantuntijoita vuoden 2011 aikana. Hankkeen tulokset raportoidaan vuodenvaihteessa 2011–2012.

Tutkimusryhmään kuuluvat professori Ari Salminen, tutkijatohtori Rinna Ikola-Norrbacka ja tutkija Venla Mäntysalo. Julkisjohtamisen yksikössä on pitkään tehty tutkimusta muun muassa julkisen sektorin eettisyydestä, hallinnon korruptiosta ja johtamisen etiikasta.

Transparency Suomi on osa Transparency Internationalia, joka tuottaa vuosittain ilmestyvän maailmanlaajuisen kyselytutkimuksen korruption ilmenemisestä eri maissa.

Mitä mieltä olit jutusta?