Sulautettujen ja hajautettujen automaatiojärjestelmien Epanet-professuurille jatkoa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry ovat sopineet sulautettujen ja hajautettujen automaatiojärjestelmien professuurin tehtävän viisivuotisesta jatkokaudesta. Professuuri on osa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen hallinnoimaa Epanet-tutkimusverkostoa.
Teknillisen tiedekunnan dekaani Erkki Antila ja ma. rehtori Jari Kuusisto Vaasan yliopistolta sekä kehittämisjohtaja Kimmo Kulmala Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksestä kertoivat Epanet-professuurin jatkuvan.

Hallinnollisesti professuuri sijoittuu Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikköön. Professori tutkimusryhmineen työskentelee Kauhavalla ja Seinäjoella.

Professorin tehtävänä on elinkeinoelämää vahvistavien tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutuksen johtaminen tietotekniikan tutkimusalueella. Hän suunnittelee, käynnistää ja johtaa alan tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä kuntien, yritysten ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Tutkimusprojektien suunnittelussa otetaan huomioon Etelä-Pohjanmaan maakunnan kehitystarpeet konepajatekniikan, rakentamisen cleantech-ratkaisujen, paikallisen energiatuotannon ja -jakelun, logistiikan tietoteknisten ratkaisujen ja terveydenhuollon ICT-ratkaisujen aloilla.

Hanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Hankkeen yhteistyötahoina on eteläpohjalaisia ja pohjalaisia kuntia, yrityksiä ja organisaatioita sekä Vaasan yliopisto.

 

Lisätietoja:

Teknillisen tiedekunnan dekaani Erkki Antila, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8271
Kehittämisjohtaja Kimmo Kulmala, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry, puh. 050 563 2775

Mitä mieltä olit jutusta?