Strategisen johtamisen kurssilla luotiin pörssiyhtiölle keinoja menestykseen

Uutisen oletuskuva
Strategic Business Development -maisteriohjelman Strategy Work -kurssilla opiskelijat pääsivät työskentelemään aidon yrityscasen parissa, kun he kehittivät Atrialle strategisia keinoja liikevaihdon kasvattamiseen, kannattavuuden parantamiseen sekä markkina-arvon korottamiseen.
Kurssin lopuksi opiskelijat esittelivät töitään ryhmälle. Esityksiä kommentoivat muiden opiskelijoiden lisäksi professori Kohtamäki sekä Atrian henkilöstön kehittämispäällikkö Kaija Ketola-Annala.

Kurssin aikana opiskelijat keräsivät aineistoa ja tietoa laajasti yrityksestä ja sen liiketoimintaympäristöstä. Opiskelijat tutustuivat yritykseen ja elintarvikealaan analysoimalla toimialan kattavaa tunnuslukuaineistoa, tunnistamalla kannattavimpia ja nopeimmin kasvavia yrityksiä ja analysoiden menestyvimpien yritysten strategioita keräten tietoa yritysten verkkosivuilta. Analyysin edetessä, opiskelijat pureutuivat analysoimaan Atriaa yrityksenä, hyödyntäen toimintakertomuksia, yrityksen johtajien esityksiä sekä livehaastatteluita.

– Aineiston perusteella opiskelijat tuottivat ryhmissä analyysejä Atrian liiketoimintaympäristöstä, toimialasta, strategisista ryhmistä, arvojärjestelmästä, strategisesta logiikasta ja organisoitumisesta, kyvykkyyksistä, resursseista ja osaamisista. Makrotasolta mikrotasolle, yrityksen ympäristö, toimiala, strategia ja mikrokäytännöt purettuna osiin, ja diagnosoituna. Strategisessa liiketoiminnan kehittämisessä on kyse yrityksen menestymistä määrittelevien komponenttien yhteensovittamisesta – yhtä tietä menestymiseen ei ole, vaan opiskelijat etsivät vaihteleviin tilanteisiin sopivia konfiguraatioita, kurssin vastuuopettaja, professori Marko Kohtamäki kertoo.

Atria oli mukana kurssin alusta loppuun

Kurssi rakentui Atria-casen ympärille ja yrityksen edustajat osallistuivat kurssin toteuttamiseen. He muun muassa esittelivät yrityksen toimintaa sekä tuote- ja asiakasstrategioitaan.

– Kurssin konsepti perustuu monipuolisen aineiston keräämiseen ja hyödyntämiseen makrotasolta aina yrityksen mikrotasolle saakka. Atria oli kurssilla tiiviisti mukana ja se mahdollisti opiskelijoille syvällisen aineiston keräämisen ja analysoinnin. Atrian osallistuminen kurssille ja opiskelijoiden oppimiseen on valtavan arvokasta, Kohtamäki toteaa.

Kurssi huipentui opiskelijoiden esityksiin Atrian strategisista vaihtoehdoista tulevaisuudessa. Luennolla esityksiä kommentoivat Atrian edustajat, muut kurssin opiskelijat sekä kurssin vastuuopettaja.

Kurssin tavoitteena oli mahdollistaa opiskelijoiden oppiminen ja osaamisen kehittäminen strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä konkreettisesti tiiviissä yhteistyössä Atrian kanssa. Kurssilla paneuduttiin strategian kehittämisen haasteisiin ja opeteltiin strategiatyökalujen hyödyntämistä osana konkreettista liiketoiminnan kehittämistä.

Opiskelijat kokevat työskentelyn yritysten kanssa merkittäväksi

Sekä opiskelijat että Atria kokevat saavansa yhteistyöltä paljon.

–Tämä oli hieno mahdollisuus saada opiskelijoilta tuoreita näkökulmia ja ajatuksia toimialasta sekä samalla kertoa Atriasta yrityksenä ja yleensäkin koko elintarvikealasta ja sen lainalaisuuksista. Saimme opiskelijoilta uudenlaisia ajatuksia muun muassa kilpailukyvystä, eri strategioista, alan toimintaympäristöstä sekä oivaltavia havaintoja siitä, kuinka he liiketoiminnan ja sen kehittämisen näkevät, Atrian HR-johtaja Patrik Lindholm kertoo.

Yritysten kanssa järjestetyt kurssit keräävät opiskelijoilta kerta toisensa jälkeen kiitosta. Työskentely aidon casen kanssa koetaan merkitykselliseksi, opettavaiseksi ja motivoivaksi.

–Parasta kurssilla oli esittää omia ideoita Atrialle, kuunnella heidän vastauksiaan ja ajatuksiaan meidän luomistamme konsepteistamme. Tuli olo, että he arvostivat tekemäämme työtä, opiskelija Laura Dubler pohtii.

–Kurssi oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja ennen kaikkea hyödyllinen. Kurssi oli juuri sitä, mitä tältä suuntautumiselta voi toivoa. Voin hyvin kuvitella käyttäväni näitä oppeja myös työelämässä, opiskelija Elias Keinänen sanoo.

Kurssiyhteistyö Atrian kanssa on yksi esimerkki sellaisesta osallistavasta opetuksesta, tiiviistä yhteistyöstä ja arvonluonnista yhdessä yritysten kanssa, jota Vaasan yliopistossa halutaan vaalia ja kehittää.

Teksti: Tiia Alkkiomäki

Mitä mieltä olit jutusta?