Strategioiden kehittäminen ja markkinointi kriittistä Born Global -yritysten kasvulle ja ...

Uutisen oletuskuva
Tekesin Liito-ohjelman rahoittamassa tutkimushankkeessa selvitettiin Born Global -yritysten kasvun vaiheita ja mitkä tekijät vaikuttavat kasvun ja selviytymisen kehityskulkuun. Tulosten mukaan Born Global -yritysten kyvykkyyksien ja strategioiden kehittäminen on kriittistä selviytymiselle.

Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikön ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun reilut kaksi vuotta kestäneessä yhteishankkeessa oli mukana myös kuusi yrityspartneria.

Born Global -yritykset kansainvälistyvät välittömästi perustamisensa jälkeen ja laajentuvat usein nopeasti myös kotimantereen ulkopuolelle.

Kasvun neljä vaihetta

Born Global -yritysten globaali kasvu etenee alkuvaiheen jälkeen kaupallistamiseen ja ulkomaille menoon, nopean kasvun ja laajentuminen vaiheeseen sekä lopuksi toiminnan rationalisointiin ja ulkomaiden kypsyysvaiheeseen. Tutkimushankkeen johtaja, professori Peter Gabrielsson Vaasan yliopistosta kertoo Born Global -yrityksen kasvun vaiheista.

– Aloitekykyisyys ja verkostoituminen ovat tärkeitä yrityksen kasvuvaiheissa kun taas selviytymisen kannalta on tärkeätä kyvykkyys kehittää ja yhdistellä yrityksen resursseja tilanteen edellyttämällä tavalla. Yritysten pitää tehdä rohkeita päätöksiä kohdatessaan selviytymiskriisejä, joihin voi myös kuulua osittaista vetäytymistä markkinoilta.

Verkostojen tärkeys

Verkostot ovat tärkeitä Born Global -yritysten menestykselliselle kasvulle globaaleilla markkinoilla. Born Global -yrityksen kasvaessa on tärkeää ymmärtää, että myös sen verkostojen tulee muuttua. Yrityksen tulee erityisesti kiinnittää huomioita neljään verkostoelementtiin, jotka ovat verkoston sisältö, rakenne, toimijoiden keskeisyys sekä johtaminen.

– Born Global yrityksen menestyminen on sitä korkeampi, mitä vahvempia verkostopartnereiden suhteet ovat ja mitä keskeisemmäksi toimijaksi Born Global -yritys tulee, kertoo tutkija Fabian Sepulveda Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Yrittäjälähtöistä markkinointia

Globaali toimintaympäristö ja toisaalta yrityksen kasvuvaihe luovat muutospaineita markkinointistrategialle. Born Global -yrityksen selviytyminen monitahoisessa ja turbulentissa globaalissa ympäristössä rajallisin resurssein vaatii yrittäjälähtöistä markkinointia.

– Strategisessa suunnittelussa pitäisi kiinnittää huomiota markkinointistrategian innovatiivisuuteen ja sopeuttamiseen, toteaa tutkija Johanna Hallbäck Vaasan yliopistosta.

Lisätukea markkinointiin

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Mika Gabrielssonin mukaan keskeisten valtion tukiorganisaatioiden tulee arvioida kriittisimmän tuen tarve yrityksissä ja tehostaa tukiportfoliotaan.

– Kolme eniten haluttua tukimuotoa yritysten kasvuvaiheesta riippumatta olivat rahoitus, kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin tukeminen, ja tutkimus- ja kehitystuki. Suurin aukko yritysten näkökulmasta katsottuna oli tuen puute myynti- ja markkinointitoimintoihin. Mielenkiintoinen tulos oli, että valtiovallan tuki on hyödyksi kasvulle, mutta se saattaa haitata selviytymistä pitkällä tähtäimellä, Gabrielsson jatkaa.

Tutkimusraportti:

Gabrielsson, Peter, Mika Gabrielsson, Johanna Hallbäck & Fabian Sepulveda (eds) (2011). Born global growth stages and survival – Most important research results and recommendations. Reports 170.

Mitä mieltä olit jutusta?