Strategiatutkijoiden artikkeli palkittiin konferenssin parhaana

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston Johtamisen yksikön strategiatutkijoiden Suvi Einolan, Marko Kohtamäen ja Rodrigo Rabetinon artikkeli 'Coping with the paradoxes in servitization' on palkittu Servitization Spring -konferenssin parhaana teoriaa ja käytäntöä yhdistävänä tutkimusartikkelina Sveitsin Lucernessa järjestetyssä konferenssissa.

Palkittu artikkeli käsittelee teknologiayritysten palvelullistamiseen liittyviä paradokseja ja niiden kanssa selviytymistä. Tutkijoiden mukaan konferenssiin osallistuivat maailman viitatuimmat  palveluliiketoiminnan tutkijat, joten palkinto saatiin varsin korkeatasoisessa seurassa.

– Palkinto on hieno osoitus teknologiayrityksiin kohdistuvan palvelullistamisen tutkimuksen laatutasosta Vaasan yliopistossa, professori Marko Kohtamäki toteaa.

Tutkimustiimi on tehnyt jo pitkään tiivistä yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti johtavien teknologiayritysten kanssa. Nyt tehty tutkimus liittyy erityisesti teknologiayritysten johtamisen kehittämiseen tilanteessa, jossa palveluliiketoiminnan rooli on entistä keskeisempi yritysten menestymisen määrittelijänä.

Teknologiayritysten palvelullistuminen on jännitteinen prosessi, jossa teknologia- ja tuoteidentiteetti kohtaa asiakas- ja palveluidentiteetin. Näissä tilanteissa muodostuu paradokseja, joita ei varsinaisesti voi ratkaista, niiden kanssa on vain kyettävä toimimaan. Artikkeli käsittelee siis palvelullistumiseen liittyviä paradokseja ja niiden kanssa selviytymistä.

Tutkijoiden mukaan artikkeli on kehitetty DIMECC-johdetuissa Tekes-rahoitteisissa ”Future Industrial Services” ja ”S4Fleet” hankkeissa kerätystä aineistosta.

Mitä mieltä olit jutusta?