Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma Helsingissä alkoi

Uutisen oletuskuva
Uuden, Vaasan yliopiston Helsingissä järjestettävän sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman avajaisia vietettiin eilen innostuneissa tunnelmissa Meilahden sairaalassa. Avajaisissa oli mukana niin uusia maisteriopiskelijoita, Vaasan yliopiston väkeä kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) johtoa ja esimiehiä.
Avajaisissa esittäytyivät niin opettajat kuin opiskelijatkin. Lehtori Juha Lindell (etualalla) on uuden maisteriohjelman vastuuopettaja.

Aloite maisteriohjelman järjestämiseen tuli HUS:lta, sillä sairaanhoitopiiri on ainut Suomessa, jonka alueella ei ole sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterikoulutusta. HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén muistutti avajaispuheessaan, että HUS tarvitsee muuttuvassa toimintaympäristössä osaavaa johtamista ja se edellyttää koulutusta.

– Erinäisten vaiheiden kautta syntyi uudentyyppinen ja innovatiivinen ratkaisu, jossa Vaasan yliopisto on meidän kumppanimme. HUS on päättänyt panostaa ohjelmaan ja tukea työjärjestelyjen kautta mahdollisuutta suorittaa opintoja oman työn ohella, sanoi Lindén.

IMG_0912lr.jpg

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén.

HUS:n hallintoylihoitaja Kaarina Torpan mukaan kyseessä on win win -tilanne, josta molemmat osapuolet – sekä Vaasan yliopisto että HUS – hyötyvät. Yhteistyösopimus on kolmevuotinen ja myös opiskelijoita otetaan koulutusohjelmaan kolmena vuonna.

– Seuraava suunnitelma on HUS:n ja Vaasan yliopiston yhteisen tutkimustoiminnan käynnistäminen. Opiskelijat voivat pro gradu- vaiheessa tehdä tutkimusta yhteisessä tutkimushankkeessa, Torppa sanoo.

Torppa muistuttaa, että selvitysten perusteella yksinomaan HUS:sta on vuoteen 2025 mennessä jäämässä eläkkeelle noin 200 osastonhoitajaa ja ylihoitajaa ja Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta noin 150.

– Vapautuviin tehtäviin tarvitaan tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, sanoo Torppa ja muistuttaa, että hoitotyön johtamisen tulee perustua tieteelliseen tietoon.

Aikuisopiskelija kiittää

Ilmeinen tarve koulutukselle näkyi myös uuden maisteriohjelman hakijamäärissä, sillä hakijoita oli reilut 300. Kaksikymmentä heistä valittiin ja aloittaa nyt opinnot.  Noin puolet uusista opiskelijoista työskentelee HUS:n palveluksessa.

Työn ohessa opintoja aikoo suorittaa esimerkiksi ensihoitopäällikkö Marco Ehrstén HUS:n Porvoon sairaanhoitoalueelta.

– Maisteriopinnot ovat olleet tavoitteena jo pidemmän aikaa. Valmistuin ensihoitajaksi vuonna 2002, sitten olen tehnyt ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja suorittanut sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot, kertoo Ehrstén.

Aikuisopiskelijan haasteena on usein työn ja perhe-elämän sovittaminen opiskeluun. Ehrsténin mukaan maisterivaiheen suorittaminen pendelöimällä muualle Suomeen olisi ollut hankalaa. Nyt hän opiskelee Helsingissä ja pystyy muutamalla lomapäivällä, hyvällä työvuorosuunnittelulla ja muun muassa päivystysvapaita hyödyntämällä opiskelemaan niin, että viikkoon jää vielä vapaapäiviäkin.

img_0975blr.jpg

Maisteriopiskelija, ensihoitopäällikkö Marco Ehrstén.

Paljon tutkivaa oppimista

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiainen on ohjelmasta vastaava professori ja lehtori Juha Lindell on vastuuopettaja.  Maisteritutkintoihin kuuluva opetus pidetään HUS:n luentosaleissa Helsingissä.

Professori Vartiainen kertoi avajaisyleisölle muun muassa siitä, että sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus Vaasassa on jatkuvassa vuoropuhelussa käytännön kanssa.

Hän myös kertoi, että nykypäivän opetus ei ole enää 40–50 tunnin luentosarjoja, vaan paljon monimuotoisempaa.

– Teemme nykyään paljon tutkivaa oppimista. Aktiivisella osallistumisella saadaan hyviä tuloksia, hän sanoo.

img_0964blr.jpg

HUS:n hallintoylihoitaja Kaarina Torppa ja Vaasan yliopiston
sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiainen.

_________

Teksti ja kuvat: Riikka Kalmi, Vaasan yliopisto

Mitä mieltä olit jutusta?