Sivuainehaku tuotantotalouteen

Uutisen oletuskuva
Haku tuotantotalouden sivuaineeseen 22.8.–18.9.2019.

Sivuaineopiskelu tuotantotaloudessa on rajoitettu. Rajoitus ei koske tietotekniikan / tietojärjestelmätieteen opintosuunnan opiskelijoita (ks. tarkemmin alta). Rajoitetun sivuaine-opiskelijoiden määrän vuoksi sivuaineeseen tulee erikseen hakea ja vain sivuaineoikeuden saaneet voivat suorittaa sivuaineen tai opintojaksoja, joihin on rajoitettu osallistuminen. Haku tuotantotalouden sivuaineeseen on kerran vuodessa, elo-syyskuun vaihteessa. Seuraavan kerran haku on 22.8.–18.9.2019.

Tuotantotalouden sivuaineeseen voivat hakea ne opiskelijat, jotka haluavat suorittaa tuotantotalouden sivuaineen lukuvuodesta 2019–2020 lähtien. Haku tapahtuu WebOodissa viimeistään 18.9.2019 klo 23.59 ilmoittautumalla TUOTANTOTALOUS, sivuainehaku -nimiseen kokonaisuuteen. Halutessasi voit myös perustella hakusi.

Valinnasta ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostitse. Tuotantotalous myöntää haun perusteella sivuaineoikeuden vuosittain noin 10 opiskelijalle. Heistä tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön opiskelijoita on noin 5 opiskelijaa ja muiden akateemisten yksiköiden opiskelijoita enintään 5 opiskelijaa. Valinnassa painotetaan opintomenestystä (kaikkien opintojen keskiarvo; huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä rekisteriin kirjatut suoritukset). Opintojaksokuvauksissa ilmoitetaan erikseen opinnot, joihin on rajoitettu osallistuminen.

Tietojärjestelmätieteen /tietotekniikan opintosuunnan opiskelijoilla kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnossa on vapaa sivuaineoikeus tuotantotalouteen. Tietojärjestelmätieteen / tietotekniikan opintosuunnan opiskelijat (opinto-oikeus KTK-tutkintoon ja opintosuuntana Tietojärjestelmätiede / tietotekniikka tai opinto-oikeus KTM-tutkintoon Tietojärjestelmätieteen / tietotekniikan opintosuunnassa, Tietojärjestelmätieteen ohjelmassa tai Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa) voivat ilmoittautua sivuaineeseen lähettämällä sähköpostia Fabriikin opintoassistentille (opintoassistentti.fabriikki@uwasa.fi). Opiskelijan opinto-oikeustietoihin WebOodiin lisätään tuotantotalouden sivuaineoikeus, jotta opettajat tietävät hyväksyä sivuainetta suorittavat opintojaksoille. Huom. Tietojärjestelmätieteen / tietotekniikan ja tuotantotalouden opiskelijat, joilla ei ole vielä opintosuuntaa, eivät voi ilmoittautua sivuaineeseen.

Tuotantotalouden sivuaine 25 op lukuvuonna 2019-2020

  • TUTA2160 Basic Course in Logistics 5
  • TUTA1060 Basic Course in Quality 5
  • TUTAC2170 Tuotannonohjaus, peruskurssi 5
  • TUTA2230 Innovative Product Development and Product Lifecycle Management 5

Valitse lisäksi yksi vähintään 5 op laajuinen tuotantotalouden perus- tai aineopintojakso. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen tutkinto-ohjelman (tietojärjestelmätieteen opintosuunnan opiskelijan) valittava 2 viiden opintopisteen kurssia, koska TUTA1060 Basic Course in Quality –kurssi sisältyy ohjelman yhteisiin perusopintoihin).

(Sivuaineen voi suorittaa myös aikaisemman opinto-oppaan mukaisena, jos sivuaine on jo aloitettu aikaisemmin).

Mitä mieltä olit jutusta?