Sijoitusneuvonta - pakkomyyntiä vai palvelua?

Uutisen oletuskuva
Onko sijoitusneuvonta pakkomyyntiä vai asiakkaan edun mukaista palvelua?

Sijoitusneuvonta on ollut viime aikoina paljon otsikoissa, eikä erityisen positiivisessa valossa. Myös Finanssivalvonta on joutunut puuttumaan asiaan – tänä vuonna kaksi isoa suomalaispankkia ja kaksi sijoituspalveluyritystä on saanut varoituksen ja historiallisen suuret seuraamusmaksut puutteista ikäihmisille tarjotussa sijoitusneuvonnassa.

Vaasan yliopiston talousoikeuden tutkijatohtori Marika Salo pitää aiheesta Minä ja tiede -yleisöluennon Seinäjoen (9.10. klo 18) ja Vaasan (19.10. klo 18) pääkirjastoissa.
Vaasan yliopiston tutkijatohtori Marika Salon sijoitusneuvojien on noudatettava erityistä huolellisuutta kun asiakkaana on kokematon sijoittaja tai ikäihminen. Kuvaaja: Riikka Kalmi

– Aion kertoa, millaisia ongelmakohtia sijoitusneuvonnassa on havaittu. Paljon huomiota on saanut muun muassa iäkkäille annettu sijoitusneuvonta. Puhun myös sijoitusneuvojan velvollisuuksista sekä normaalisti vähemmän huomiota saavista asiakkaan velvollisuuksista, kertoo Salo.

Salon mukaan aihe on nyt erityisen tärkeä, sillä sijoitusneuvonnan sääntely on pian uudistumassa. Luennolla pohditaankin, palauttaako ensi vuoden alusta voimaan tuleva uusi sääntely luottamuksen sijoitusneuvontaan.

Monimutkaiset sijoitustuotteet aiheuttivat ongelmia

Salo on tutkinut sijoitusneuvontaan liittyvää ratkaisukäytäntöä. Hän on kirjoittanut aiheesta myös kirjan ”Sijoittamisen ohjaaminen – sijoitusneuvot ja -suositukset sijoittajan päätöksenteossa”.

– Ratkaisukäytäntöä läpikäydessäni havaitsin, että erimielisyyksiä sijoittajien ja sijoitusneuvojien välille on syntynyt erityisesti monimutkaisten sijoitustuotteiden osalta. Ongelmia syntyy, jos sijoittaja ei ole ymmärtänyt, mihin on rahansa laittanut, Salo sanoo.

Salon mukaan myös tietyt finanssialan termit, kuten pääomaturva, ovat tuottaneet tulkintaongelmia.

– Keväällä annetuissa Finanssivalvonnan julkisissa varoituksissa korostettiin sijoitusneuvojien huolellisuusvelvollisuutta iäkkäiden asiakkaiden osalta. Uskonkin, että siihen asiaan on nyt kiinnitetty enemmän huomiota.

Asiakas – jos et ymmärrä, niin kysy

Entäpä millaisia neuvoja Salo antaisi sijoitusneuvojille ja sijoituksista kiinnostuneille asiakkaille?

– Sijoitusneuvojan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asiakas ymmärtää oikeasti annetut neuvot. Iäkkäiden asiakkaiden osalta tulee Finanssivalvonnan päätöstenkin valossa olla jatkossa erityisen huolellinen.

– Asiakkaan kannattaa muistaa se, että hänelläkin on tiettyjä velvollisuuksia sijoitusneuvonnassa. Hänen oletetaan tutustuvan annettuihin esitteisiin ja tarvittaessa kysyvän selvennystä asioihin, joita hän ei ymmärrä, Salo muistuttaa.

  • Minä ja tiede -yleisöluento ”Sijoitusneuvonta – pakkomyyntiä vai asiakkaan edun mukaista palvelua” pidetään Seinäjoen kaupunginkirjaston Jaaksi-salissa maanantaina 9. lokakuuta klo 18 ja Vaasan pääkirjaston Draama-salissa torstaina 19. lokakuuta klo 18. Keskusteleville luennoille on vapaa pääsy.
Mitä mieltä olit jutusta?