SGEM-tutkimusohjelma kehittää luotettavaa, aktiivista ja älykästä sähköverkkoa

Uutisen oletuskuva

Vaasan yliopisto on mukana tutkimusohjelmassa, jonka tavoitteena on luotettava, aktiivinen ja älykäs sähköverkko.

Smart Grids and Energy Markets, SGEM-tutkimusohjelma kehittää uusia ratkaisuja ja tuotteita tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa varten. Älykäs sähköverkko hyödyntää ladattavia sähköautoja energiavarastoina ja on yhteydessä kaukoluettaviin energiamittareihin. Kehitettävät ratkaisut mahdollistavat myös tehon ohjaamisen sinne, missä sähkön tarve on suurin.

Sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi vastaa erityisesti tutkimusohjelman siitä osasta, jossa kehitetään sähköverkkojen suojausta ja automaatiota. Tarkoituksena on kehittää käyttövarmuudeltaan korkeatasoista sähkönjakelua, joka tarkoittaa kuluttajan kannalta vähemmän sähkökatkoja. Toisaalta pyritään myös parantamaan edellytyksiä pienimuotoisen sähköntuotannon lisäämiselle sekä pienten rajatulla alueella toimivien mikroverkkojen syntymiselle.

Ohjelmassa luodaan myös pohjaa tulevaisuuden innovaatioille, uusille ratkaisuille ja palveluille sekä kehitetään erilaisia sovelluksia kansainvälisille markkinoille. Visiona on nostaa Suomi energia- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi.

SGEM-tutkimusohjelma on saanut rahoitusta vuoden 2014 loppuun. Kokonaisbudjetti on 35 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelma on yksi osa strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n toimintaa, jonka tavoitteena on energiatahokkuuden parantaminen, ympäristövaikutusten vähentäminen ja alan liiketoimintamahdollisuuksien varmistaminen.

CLEEN mahdollistaa yliopistoille ja yrityksille uuden tavan tehdä tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä keskenään. SGEM:ssä yrityksistä ovat mukana muun muassa The Switch ja ABB.

Yritykset rahoittavat hankkeesta noin kolmanneksen. Tekes tulee mukana olevia yliopistoja 70 %:n osuudella. Tekesin roolina on edesauttaa strategisten huippuosaamisen keskittymiä ja kehittää niiden toimintaa.

Mitä mieltä olit jutusta?