SC-Research keskittyy innovaatiotutkimukseen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston SC-Research -tutkimusyksikön juuri alkaneessa tutkimushankkeessa tutkitaan palveluinnovaatioita sekä sosiaalisia ja systeemisiä innovaatioita. Tekesin rahoittaman tutkimushankkeen tavoitteena on ymmärryksen lisääminen palveluinnovaatioista ja sosiaalisista innovaatioista.

– Palveluinnovaatio voi olla uusi liiketoimintamalli, uusi tapa tarjota palvelu asiakkaalle tai kokonaan uusi palvelu. Sosiaaliset innovaatiot puolestaan edustavat vielä palveluinnovaatiotakin laajempaa, joskin monilta osin päällekkäistä kokonaisuutta. Uuden projektin yhtenä tavoitteena onkin selkeyttää ja jalkauttaa sosiaalisen innovaation käsitettä, yksikön johtaja Jari Kuusisto selittää.

Service and social innovations - policy needs and potential impacts eli SOPPI-tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää suomalaista innovaatiopolitiikkaa innovaatioiden tukemiseksi ja hyödyntämiseksi.

SC-Researchin lisäksi mukana ovat VTT ja FiDiPro-professori Luis Rubalcaba Alcalán yliopistosta Madridista. Espanjalainen Rubalcaba on Suomessa useita muutaman kuukauden kestäviä jaksoja hankkeen aikana.

– Suomi on Saksan ohella yksi innovaatiopolitiikan kärkimaita Euroopassa. Esimerkiksi Tekesin tarjoamat rahoitusmahdollisuudet uusien innovaatioiden kehittämiseen ovat hyvät, Rubalcaba kehuu. Myös innovaatiotutkimus on Suomessa huippuluokkaa.

Kolmivuotinen SOPPI-hanke lisää synergioita EU-tasolla tehtävän palveluinnovaatiotutkimuksen ja suomalaisen tutkimuksen välillä sekä pyrkii tuottamaan selkeitä politiikkajohtopäätöksiä.

– Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa niin politiikkatoimijoiden tasolla kuin yksittäisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Meillä on meneillään muitakin innovaatioihin liittyviä hankkeita, joiden tulokset tukevat toisiaan, kertoo kehityspäällikkö Juha Vänskä.

– Innovaatioiden kehittäminen ja hyödyntäminen ovat hyvin pitkälle kytköksissä yhteiskunnalliseen kehitykseen yritystoiminnan lisäksi, Rubalcaba selittää. Innovaatiotoiminta on myös entistä kansainvälisempää.

– Käyttäjälähtöinen innovointi on lisääntynyt. Osallistamalla palveluiden käyttäjiä innovointiprosessiin mukaan, saadaan usein hyvä tuloksia sekä palvelun tuottajan, että käyttäjän näkökulmasta.

SC-Research innovaatiotoiminnan ytimessä

SC-Research (SCR) Lapualla toimivan yksikön ydinosaamisalueita ovat palveluinnovaatiot, kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta, osaamisen suojaaminen ja hallinta, sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnan johtaminen.

Vuonna 2000 perustetun tutkimusyksikön laaja yhteistyöverkosto koostuu monista kansallisista ja kansainvälisistä huippututkimusyksiköistä, yliopistoista, tutkimuslaitoksista sekä yrityksistä. Yksikössä on meneillään useita Tekes-rahoitteisia innovaatiotoimintaan liittyviä hankkeita.

Lue lisää SC-Researchin toiminnasta ja hankkeista: www.scr.fi

Mitä mieltä olit jutusta?