Rehtori Kuusisto yliopiston avajaisissa: Tulevaisuudessa siintää Vaasan ihme

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisia vietettiin maanantaina 5. syyskuuta. Rehtori Jari Kuusiston mukaan Vaasan yliopisto on osoittanut olevansa muutoksen ajuri ja aktiivinen toimija.
Tilaisuus alkoi avajaiskulkueella.
Wärtsilä Oyj:n konsernijohtaja Jaakko Eskola ja yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

– Yliopistot ovat joutuneet vakavan paikan eteen, kun niiden budjetteja leikataan, ja tiukka rahoitustilanne ja taloudellisen kasvun puute leimaavat vahvasti keskustelua. Voimme kuitenkin olla tyytyväisiä siihen, että uusi strategia ja profiloituminen turvaavat Vaasan yliopiston talouden tulevien neljän vuoden aikana.

Vaasan yliopiston uusi strategia määrittelee kehittämisen suuntaviivat tuleville vuosille. Uudet painoalat ovat johtaminen ja muutos, rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko sekä energia ja kestävä kehitys. Kuusiston mukaan yliopiston uusi strategia edellyttää uudistumista.

– Muutos koskettaa myös yliopistoamme, kun kielten tutkintoon johtava koulutus siirtyy liikkeen luovutuksella Jyväskylän yliopistolle. Tavoitteenamme on varmistaa koko yliopiston menestys myös tulevaisuudessa. Vaasaan perustettavassa kielikeskuksessa avautuu myös työpaikkoja, kun kielten opetustarjontaa vahvistetaan. Ilman näitä muutoksia Vaasan yliopiston tilanne kokonaisuudessaan olisi selkeästi heikompi.

Kuusiston mukaan tulevaisuudessa siintää Vaasan ihme.

– Vaasan seutua pidetään jo esimerkkinä, jota muut voivat seurata. Vaasan yliopisto haluaa olla energiateollisuuden keskittymän ja kaupungin ohella kolmas elementti Vaasan ihmeessä. Uutta strategiaamme toteuttamalla meillä on erinomainen mahdollisuus tähän.

Kuusisto kertoi, että uusi moottori- ja polttoainelaboratorio on konkreettinen tulos Vaasan yliopiston, Vaasan kaupungin ja yritysten hyvästä yhteistyöstä.

– VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre) tulee olemaan ainutlaatuinen kansainvälisen tason tutkimusinfrastruktuuri, joka houkuttelee tutkijoita, opiskelijoita ja tutkimuskumppaneita eri puolilta maailmaa.

Kuusisto muistutti, että yliopiston varainhankinnassa alkaa viimeinen tärkeä vuosi. Hän haastoi jokaisen yrityksen, yhteisön ja yksityishenkilön mukaan varainhankintakampanjaan.

– Varainhankintamme tavoitteena on kerätä 2,5 miljoonan euron lahjoitukset. Yli puolet tästä on saavutettu. Varoja suunnataan strategisiin kehittämiskohteisiin, ennen kaikkea yliopiston opetus- ja tutkimusedellytysten kehittämiseen ja uusiin avauksiin tutkimushankkeissa. Tätä kautta realisoituu merkittävää lisäarvoa ympäröivälle yhteisölle ja yrityselämälle.

Wärtsilän Eskola: Yliopistoyhteistyö yhä tärkeämpää

Wärtsilä Oyj:n konsernijohtaja Jaakko Eskola muistutti juhlapuheessaan, että yhteistyö yliopistojen kanssa on yhä tärkeämpää verkostoituneessa maailmassa.

­­–Suomessa Wärtsilä panostaa joka vuosi toiseksi tai kolmanneksi eniten tutkimukseen ja tuotekehitykseen. VEBIC-hanke Vaasan yliopiston kanssa on uusi ja tärkeä osa tätä yhteistyötä, ja se avaa uusia mahdollisuuksia sekä Wärtsilälle että yliopistolle, Eskola sanoo.

Eskolan mukaan on tärkeää, että opiskelijat kohtaavat varhaisessa vaiheessa todellisia ongelmanratkaisu­tilanteita ja että tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää oikeassa elämässä.

Wärtsilän konsernijohtaja muistutti myös koulutettujen osaajien tarpeesta yhtiölle. Hän sanoi, että 69 prosenttia konsernin Vaasaan palkattavista henkilöistä on opiskellut Vaasassa.

– On tärkeää, että opetuksen laatu pysyy korkeana.

Hän kertoi olevansa huolissaan siitä, että lasten ja nuorten kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on laskussa.

– Lapsia olisi saatava innostumaan matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Vaasassa kehitetty energiakoulutusstrategia on tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Eskola otti myös kantaa hallituksen lisäleikkauksiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Säästäminen koulutuksesta on hänen mukaansa ehdottomasti väärä säästökohde.

– Tasokkaalla yliopistokoulutuksella on tärkeä osa Suomen pitämisessä kilpailukykyisenä.

Mitä mieltä olit jutusta?