Rahoituksen maisteriohjelma CFA Instituten yliopistojen kumppanuusohjelman jäseneksi

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston rahoituksen maisteriohjelma Master’s Degree Programme in Finance antaa opiskelijoille erinomaiset edellytykset arvostetun sijoitusalan CFA-tutkinnon suorittamiseen.

Vaasan yliopisto on CFA Instituten yliopistojen kumppanuusohjelman uusin jäsen. Yliopiston EPAS-akkreditoitu rahoituksen maisteriohjelma Master’s Degree Programme in Finance on hyväksytty mukaan CFA-ohjelmaan, mikä tarkoittaa, että ohjelma kattaa keskeiset tiedot, taidot ja valmiudet, joita sijoitusalan ammattilaisilta globaalisti edellytetään. Edellytyksenä jäsenyydelle on, että maisteriohjelma sisältää vähintään 70 prosenttia CFA-ohjelman CBOK-tietopohjasta (Candidate Body of Knowledge) ja painottaa CFA Instituten eettistä säännöstöä ja ohjesääntöjä.

Pääsy kumppanuusohjelmaan tarjoaa opiskelijoille hyvät lähtökohdat hankkia Chartered Financial Analyst® ‑pätevyys, jota pidetään sijoitusalan arvostetuimpana ja laajimmin tunnustettuna osaamisen mittarina.

Vaasan yliopisto on vasta neljäs CFA Instituten kumppanuusohjelmaan hyväksytty pohjoismainen yliopisto. Muut pohjoismaiset kumppanuusjäsenet ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, BI Norwegian Business School ja Copenhagen Business School.

Pääsy CFA Instituten yliopistojen kumppanuusohjelmaan osoittaa mahdollisille opiskelijoille, työnantajille ja markkinoille, että rahoituksen maisteriohjelman opinto-ohjelmalla on läheinen yhteys ammattikäytäntöihin ja hyvät mahdollisuudet valmistaa opiskelijoita CFA-kokeisiin. Ohjelmaan osallistumisen myötä Vaasan yliopisto on joka vuosi oikeutettu tiettyyn määrään opiskelijastipendejä CFA-ohjelman suorittamista varten. Stipendillä opiskelija voi kustantaa lähes puolet CFA-kokeen rekisteröintimaksusta ja saa käyttöönsä ohjelman sähköisen lukemiston.

– Rahoituksen maisteriohjelman kytkeytyminen läheisesti arvostettuun CFA-tutkintoon on osoitus siitä, että koulutamme Vaasan yliopistossa rahoitusalan tehtäviin osaavia ja eettisesti valveutuneita ammattilaisia. Iloitsemme siitä, että kumppanuuden myötä opiskelijat saavat uusia tilaisuuksia CV:nsä vahvistamiseen, professori Janne Äijö sanoo.

CFA Institute
CFA Institute on maailmanlaajuinen sijoitusalan ammattilaisten järjestö, joka asettaa vaatimustason ammatilliselle huippuosaamiselle ja hallinnoi alan parasta osaamisen mittaria, CFA-nimitystä. Järjestö puolustaa eettistä toimintaa sijoitusmarkkinoilla ja toimii maailmanlaajuisesti arvostettuna tiedonlähteenä rahoitusalalla. CFA Instituten perimmäisenä tavoitteena on luoda ympäristö, jossa sijoittajien edut ovat etusijalla, markkinat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ja eri taloudet kasvavat. CFA Instituten kuuluu yli 160 000 jäsentä 166 eri maasta ja alueelta, ja CFA-nimitys on myönnetty 153 000 henkilölle.

CFA-ohjelma
CFA-ohjelmalla asetetaan vaatimustaso eri puolilla maailmaa toimivien rahoitusanalyytikoiden, salkunhoitajien, sijoitusneuvojien ja muiden sijoitusalan ammattilaisten taitojen kehittämiselle, standardeille, pätevyydelle ja rehellisyydelle. Ohjelmaa pidetään laajalti sijoitusalan vaativimpana pätevöitymisohjelmana. Ohjelman kielenä on englanti, ja CFA-opetusohjelma ja -kokeet ovat samanlaisia kaikkialla maailmassa. Vain alle yksi viidestä ohjelman aloittaneesta opiskelijasta suorittaa sen menestyksekkäästi loppuun ja saa halutun CFA-sertifikaatin, joka on paras sijoitusalan ammattilaisten osaamisen mittari.

Lisätietoja:
Professori Janne Äijö, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, p. 029 449 8519
Dekaani Helinä Saarela, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, p. 029 449 8507

Mitä mieltä olit jutusta?