Professori Teija Laitinen nimitetty PRH:n tilintarkastuslautakuntaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Teija Laitinen on nimitetty valtioneuvoston yleisistunnossa 17.12.2015 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) alaisuudessa toimivaan tilintarkastuslautakuntaan sen ensimmäiselle kolmivuotiselle toimikaudelle ajalle 1.1.2016–31.12.2018.
Uusi tilintarkastuslautakunta ratkaisee PRH:n Tilintarkastusvalvonnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

Nimityksen taustalla on keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan, kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien sekä julkishallinnon ja talouden tilintarkastusvaliokunnan lakkauttaminen ja niiden tehtävien siirtäminen Patentti- ja rekisterihallitukseen perustettavaan Tilintarkastusvalvonta-yksikköön, joka aloittaa toimintansa lakisääteisesti 1.1.2016.

Uuden yksikön tehtäviin kuuluvat tilintarkastajien hyväksyminen tutkintojärjestelmineen, tilintarkastuksen yleinen ohjaus ja kehittäminen sekä tilintarkastajien toiminnan laadunvalvonta Suomessa. Tilintarkastusvalvonta rahoitetaan tilintarkastajilta ja tilintarkastusyhteisöiltä ja hakijoilta perittävillä maksuilla.

Tilintarkastusvalvonnan yhteyteen valtioneuvoston nimittämä uusi tilintarkastuslautakunta päättää muun muassa tilintarkastajille asetettavista hallinnollisista seuraamuksista ja ratkaisee valvonnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

Lakiuudistuksessa on otettu huomioon kesäkuussa 2016 sovellettavat EU-säädökset, joiden tarkoituksena on taata tilintarkastustoiminnan lakisääteinen ja puolueeton viranomaisvalvonta. Luotettavalla ja riippumattomalla tilintarkastuksella on rooli taloudellisen vakauden ylläpitämisessä, harmaan talouden torjunnassa ja terveen kilpailun edistämisessä.

Professori Teija Laitinen on toiminut aikaisemmin useita vuosia Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimineen julkishallinnon ja talouden tilintarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Lisätiedot: Professori Teija Laitinen, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8444

Mitä mieltä olit jutusta?