Professori Teija Laitinen jäseneksi Valtiontalouden tarkastusviraston tieteelliseen neuvostoon

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston laskentatoimen professori Teija Laitinen on kutsuttu jäseneksi Valtiontalouden tarkastusviraston tieteelliseen neuvostoon tammikuussa 2019 alkaneelle kaksivuotiselle toimikaudelle.
.

Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. VTV:n tieteellinen neuvosto on asiantuntijaverkosto, jolta tarkastusvirasto pyytää lausuntoja, kommentteja ja koulutusta valtiontalouden tarkastuksen ja valvonnan kehittämiseen ja arviointiin liittyvissä asioissa.

Professori Laitinen on nimitetty myös tilintarkastuslautakuntaan kolmivuotiselle toimikaudelle ajalle 1.1.2019–31.12.2021. Tilintarkastuslauta toimii Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) alaisuudessa. Lautakunnan tehtävänä on muun muassa päättää tilintarkastajille asetettavista hallinnollisista seuraamuksista ja ratkaista oikaisuvaatimukset, jotka on tehty tilintarkastusvalvonnan päätöksistä.

Lisätiedot

Professori Teija Laitinen, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8444, teija.laitinen(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?