Professori Pirkko Vartiainen maanpuolustuksen tieteelliseen neuvottelukuntaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston professori Pirkko Vartiainen on valittu jäseneksi maanpuolustuksen tieteelliseen neuvottelukuntaan.
(Kuva: flickrCC)

Valtioneuvosto on asettanut neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi 1.1.2013 alkaen.

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta on yhteistoimintaorganisaatio yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja puolustushallinnon välillä. Se tukee sotilaallisen maanpuolustuksen tutkimusta sekä edistää turvallisuustutkimusta. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan eri tieteenaloja edustavaa jäsentä ja tarvittava määrä viranomaisia edustavia jäseniä.

Mitä mieltä olit jutusta?