Professori Josu Takalalle MPKK:n dosentuurille jatkoa

Uutisen oletuskuva
TkT, professori Josu Takalalle on myönnetty Maanpuolustuskorkeakoulun dosentuuriin jatkoa viideksi vuodeksi. Takala on toiminut Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen dosenttina vuodesta 2009 opetusalana operatiivisen päätöksenteon innovaatiot.
Prof. Josu Takala

Vaasan yliopistossa Takala työskentelee Tuotantotalouden yksikössä. Takalan tutkimus keskittyy kestävän kilpailuedun strategioiden käyttöönottoon, esimerkiksi siihen, kuinka yritykset ja julkiset organisaatiot toimivat kestävästi kilpailukykyisesti lisäarvoa tuottaen globaaleilla markkinoilla. MPKK:n dosentuurissa Takala on keskittynyt muun muassa teollisuuden ja puolustusvoimien yhteistyöhön.

Dosentit toimivat luennoitsijoina, väitöstöiden valvojina ja tutkimustehtävissä.

Yliopistolain mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Mitä mieltä olit jutusta?