Professori Ilkka Virtanen jatkaa MATINEn systeemianalyysijaoston puheenjohtajana

Uutisen oletuskuva

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta MATINE on nimittänyt emeritusprofessori Ilkka Virtasen systeemianalyysijaostonsa puheenjohtajaksi. Virtanen toimii tehtävässä kaudella 2010–12. Hän on ollut jaoston puheenjohtajana vuodesta 2006.

Systeemianalyysijaosto on yksi MATINEn 14 asiantuntijajaostosta. Painopistealueina sen käsittelemissä tutkimushankkeissa ovat liikkeenjohtotieteellisen, tilastotieteellisen, operaatioanalyyttisen ja muun matemaattisen mallintamisen maanpuolustukselliset sovellukset erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

MATINE on puolustusministeriön alaisuudessa toimiva asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on toimia sotilaalliseen sekä yhteiskunnan kriisivalmiutta tukevaan maanpuolustukseen liittyvien tieteellisten tutkimustöiden ohjaamiseksi ja edistämiseksi.

Ilkka Virtanen toimi Vaasan yliopiston talousmatematiikan professorina vuosina 1981-2008 ja rehtorina vuosina 1987-94. Professori Virtanen on lisäksi toiminut lukuisissa tieteellisissä asiantuntijatehtävissä sekä tiede- ja koulutuspoliittisissa asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Lisätietoja MATINEsta: http://www.mil.fi/paaesikunta/materiaaliosasto/organisaatio/matine/

Mitä mieltä olit jutusta?