Professori Erkki K. Laitiselta kirja yrityssaneerauksesta ja maksukyvyttömyydestä

Uutisen oletuskuva

Vaasan yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä käynnistetty yrityksen maksukykyyn ja yrityssaneeraukseen liittyvä laaja tutkimushanke jatkuu. Sen tuotoksena on vastikään ilmestynyt julkaisu Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus. Noin 500-sivuisen teoksen on kustantanut Talentum Media Oy.

Teos on osa Tekesin ja yli 20 yrityspartnerin rahoittamaa Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen -tutkimushanketta. Hankkeessa selvennetään maksukyvyttömyyteen ja maksukykyyn liittyviä käsitteitä sekä kehitetään järjestelmiä, joiden avulla yritykset pystyvät reaaliaikaisesti mittaamaan ja ohjaamaan maksukykyään.

Tutkimusaihe on laajuudessaan kansainvälisestikin harvinainen. Hankkeessa on järjestetty seminaareja ja tuotettu tutkimusraportteja sekä pro gradu -tutkielmia. Päätulokset julkaistaan kirjoina ja artikkeleina sekä kotimaisissa että ulkomaisissa lehdissä. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Teija Laitinen Vaasan yliopistosta.

Nyt julkaistun kirjan ovat kirjoittaneet professori Erkki K. Laitinen, yrityssaneerauksen ammattilainen Tapio Laakso sekä rikosoikeuden dosentti Harri Vento. Teoksessa perehdytään maksukyvyn heikentymisen taustalla vaikuttaviin tekijöihin ja tarkastellaan onnistuneen saneerauksen tunnusmerkkejä. Lisäksi siinä käsitellään aiheeseen liittyvää oikeuskäytäntöä ja pohditaan tuomioistuimen roolia saneerausjärjestelmässä.

Kirja tarjoaa käytännön työkaluja maksukyvyttömyyden ennustamiseen, mittaamiseen ja korjaamiseen. Kirjoittajien mukaan pureutumalla yrityksen tervehdyttämisen periaatteisiin on mahdollista tarjota sovellettavissa olevaa tietoa myös muualle yritystoimintaan.

Kauppatieteiden tohtori Erkki K. Laitinen toimii laskentatoimen ja rahoituksen professorina Vaasan yliopistossa ja on mukana kauppatieteellisen tiedekunnan Auditing and Control in Accounting -tutkimusryhmässä.

Mitä mieltä olit jutusta?