Professori Eija Mäkinen: Kiire voi sotkea sote-uudistuksen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston julkisoikeuden professori Eija Mäkisen mukaan sote-uudistusta ei pitäisi viedä päättömästi eteenpäin liian kiireellä aikataululla.

– Muuten tästä laukeaa moni sotku, tehtävästään eläkkeelle jäävä Mäkinen ennustaa.

Mäkinen piti eilen jäähyväisluentonsa Vaasan yliopistossa aiheesta ”Sote perustuslain puristuksessa – esimerkki pirullisen ongelman johtamisesta”.

Katso tästä luento videolta.
Professori Eija Mäkisen mukaan sote-uudistuksessa olisi ensin kannattanut ensin avoimesti katsoa, että tarvitaanko mahdollisesti perustuslain muutosta.
Oikeus on reunaehto, joka on otettava huomioon kaikessa poliittisessa päätöksenteossa, muistuttaa professori Mäkinen.
Vaasan yliopiston julkisoikeuden oppiaineen väkeä: Niina Mäntylä, Eija Mäkinen, Laura Perttola ja Kristian Siikavirta.

– Uudistuksesta pitäisi päättää siten, että haetaan yhteisymmärrystä – ja mieluummin parlamentaarisesti. Kyseessä on niin iso asia suomalaiselle yhteiskunnalle, että uudistusta pitäisi tehdä rauhallisesti pala palalta.

Mäkisen mukaan uudistuksessa olisi ensin voitu katsoa perustuslain muuttamista. Nyt uudistusta tehdään jatkuvasti kiireellä ja eri kohdissa törmätään aina perustuslakiin.

Mäkinen on parhaillaan asiantuntijana kirjoittamassa lausuntoa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle sote- ja maakuntauudistusta koskevaan lakipakettiin liittyen (HE 15/2017).

Pohjoismainen vertailu antaa eväitä soteen

Eija Mäkinen nimitettiin Vaasan yliopiston julkisoikeuden, erityisesti vertailevan hallinto-oikeuden professoriksi vuonna 2006. Mäkinen on arvostettu asiantuntija etenkin hallinto- ja kunnallisoikeudessa sekä kaavoitus- ja rakennusoikeudessa sekä näihin oikeudenaloihin liittyvissä perustuslakikysymyksissä.

Hän on avoin, hyvin verkostoitunut ja kansainvälinen professori. Viime aikoina Mäkinen on tehnyt erityisesti pohjoismaista vertailevaa tutkimusta kunnallisoikeudessa. Hän on pohjoismaisen Nordisk Administrativt Tidskriftin päätoimittaja. Tieteellisessä aikakauskirjassa vertaillaan eri maiden hallinnollisia järjestelmiä.

– Vertaileva pohjoismainen kunnallisoikeuden tutkimus antaa paljon eväitä keskusteluun sote- ja maakuntauudistukseen Suomessa. Miten rakennamme mallit, jotka noudattavat hyvän hallinnon periaatteita ja samalla takaavat yhdenvertaiset palvelut, Mäkinen sanoo.

Käytännön työelämästä akateemiselle uralle

Mäkisen tie professoriksi ei ole kulkenut tyypillisintä reittiä, vaan Mäkinen teki vuonna 1977 juristiksi valmistumisensa jälkeen yli kymmenen vuotta käytännön lakimiestyötä ensin Tampereella asuntotoimiston toimistopäällikkönä ja myöhemmin Hämeenlinnassa kaupungin rakennuslakimiehenä. Hän toimi rakennuslakimiehen tehtävän lisäksi myös sivutoimisena virkaholhoojana ja pysäköinninvalvojana. Hän on istunut käräjät ja toiminut myös oikeusavustajan virassa. Aiempi työkokemus on näkynyt myös myöhemmin akateemisella uralla.

– Olen aina ollut kiinnostunut tutkimuskysymyksistä, jossa on linkki käytännön työelämään.  Mäkinen sanoo.

Mäkinen siirtyi akateemiselle uralle 90-luvulla. Hän valmistui oikeustieteen lisensiaatiksi vuonna 1996 Helsingin yliopistosta ja väitteli hallintotieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2000. Mäkisen väitöskirjan teemana oli maakäyttösopimus ja hyvä hallinto.

Ennen professuuriaan Vaasan yliopistossa Mäkinen toimi Tampereen yliopistossa eri tehtävissä, kuten julkis- ja talousoikeuden lehtorina, julkisoikeuden lehtorina ja kunnallisoikeuden lehtorina. Mäkinen on Tampereen yliopiston dosentti.

Monialainen työympäristö on ollut etu

Professorivuodet Vaasassa ovat Mäkisen mukaan olleet työteliäs ja hieno ajanjakso hänen elämässään. Yliopiston kompakti koko on ollut etu eri oppiaineiden yhteistyön kannalta.

Vaasan yliopistossa eri hallintotieteiden oppiaineet sijaitsevat samassa kerroksessa entisessä puuvillatehtaassa. Läheisyys muiden alojen kanssa on tuonut luontevasti tutkimukseen monitieteisyyttä.

Myös yhteistyö paikkakunnan eri korkeakoulujen oikeusalojen kanssa on ollut tiivistä.

– Julkisoikeuden oppiaineella on kiinteät yhteydet talousoikeuteen kauppatieteellisessa tiedekunnassa, Helsingin yliopiston Vaasan juristikoulutukseen sekä Hankeniin. Kutsumme alueen oikeuden tutkijoiden ja opettajien ryhmää epävirallisesti termillä ”Vaasa Law Schools”.

Eija Mäkinen on opetus- ja tutkimustehtäviensä lisäksi ollut hyvin aktiivinen erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Viime vuonna hän esimerkiksi teki selvityksen ympäristöministeriölle siitä, voiko valituslajia muuttamalla saada vauhtia kaavoitukseen.

Entä mitä Mäkinen aikoo tehdä eläkkeelle jäätyään?

Työteliäs Mäkinen aikoo jatkaa tutkimuksen tekoa ja olla edelleen käytettävissä asiantuntijatehtäviin. Hän kertoo solmivansa yliopiston kanssa emeritus-sopimuksen. Aikaa jää kuitenkin muuhunkin eli perheelle ja harrastuksille.

– Nyt pystyn käyttämään enemmän aikaa lastenlasten hoitamiseen. Harrastuksia aion jatkaa sopivassa suhteessa kuten ennenkin.

Mäkisellä on ollut työvuosinaan kaksi kotia, toinen Hämeenlinnassa ja toinen Vaasassa. Eläkkeelle siirtyessä Vaasan koti jää taakse.

– Siirryn Hämeenlinnaan, koska perheeni on Etelä-Suomessa. Se on haikeaa, mutta pidän yhteyksiä ja käyn kyllä Vaasassa, hän lupaa.

 

Mitä mieltä olit jutusta?