Professori Ari Salminen valtion virkamieseettiseen neuvottelukuntaan

Uutisen oletuskuva
Valtioneuvosto on asettanut Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan, jonka jäseneksi on kutsuttu Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ari Salminen.

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta ja antaa virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä.

Valtionhallinnon viranomaisten ja virkamiesten toiminnan eettisyys on keskeinen asia valtion toimintojen julkisen luotettavuuden kannalta. Viime aikoina hallinnon eettisyyteen ja virkamiesetiikkaan liittyvät kysymykset ovat nousseet esille eri yhteyksissä.

Neuvottelukunnan toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun.

Mitä mieltä olit jutusta?