Professori Ari Salminen tutkimuseettiseen neuvottelukuntaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston julkisjohtamisen professori Ari Salminen on valittu jäseneksi tutkimuseettiseen neuvottelukuntaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi 1. helmikuuta alkaen.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta edistää hyvää tieteellistä käytäntöä sekä käsittelee sen loukkauksia ja tieteelliseen tutkimukseen kohdistuvia vilppiepäilyjä, ennaltaehkäisee tutkimusvilppiä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta. Neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, jonka puheenjohtajana jatkaa kansleri Krista Varantola Tampereen yliopistosta.

Mitä mieltä olit jutusta?